ainult 10% Eesti töötajaid käib tööl osaajaga, näitavad Eurostati eelmise aasta andmed. Kindlalt on püsinud tendents, et naisi on osalise tööajaga ametis rohkem kui mehi: eelmisel aastal vastavalt 14,2% ja 6,2%.