"Minu arvates on tegemist olukorraga ja küsimustega, mida riik ja maksuamet on asunud lahendama valest otsast ja ebaloogiliselt ning õigusselguse ja õiguskindluse üldtunnustatud põhimõtteid rikkudes. Senini kehtiv spordiseadus, selle alusel 2011 antud Vabariigi Valitsuse määrus spordiregistri pidamise kohta ning juba 2000. aastast kehtiv määrus sporditegevuseks antavate stipendiumite tulumaksust vabastamise tingimuste kohta oma koosmõjus on käsitlenud treeneri tegevust sporditegevusena ning spordiga seotud ringkonnad on seda aktiivselt kasutanud muuhulgas just laste- ja noorte treeneritele ka stipendiumite maksmiseks. Viidatud õigusaktides pole selgelt ja mõistetavalt tõmmatud piiri stipendiumi mõiste, selle maksmise tingimuste ja palga vahele tööõiguslikus tähenduses."

Loe edasi: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/reimi-kooli-kaitsev-aivar-pilv-riik-ja-maksuamet-lahendavad-olukorda-valest-otsast.d?id=68146419