täna tuleb riigikogus esimesele lugemisele seadusemuudatus, mis võtab äriühingu juhatuse liikmetelt võimaluse saada töötuskindlustushüvitist. See on järjekordne samm töötuskindlustusmakse lihvimisel tõhusaks raha riigikassasse riibumise vahendiks. Eelmine suur samm sinnapoole tehti kahe aasta eest, kui valitsus tühistas kaks aastat varem välja antud ja isegi seadusse kirjutatud lubaduse hakata alates 2013. aastast maksma hüvitist ka töötajatele, kes on lahkunud ametist vabatahtlikult või poolte kokkuleppel.