Pankur Indrek Neivelt avaldas oktoobrikuu Eesti Päevalehe veergudel arvamust, et Eesti vajaks tulusid õiglasemalt jaotavat maksusüsteemi. Tema arvates tuleks üheaegselt tõsta tulumaksu ja maksuvaba miinimumi, mis suurendaks vaesemate ja vähendaks jõukamate sissetulekut. Ärileht uuris, mida vastaspooled sellest arvavad. Endise rahandusministri, Reformierakondlase Aivar Sõerdi hinnangul oleks Neivelti ettepanek üldist tulumaksumäära tõsta laias pildis silmatorkav tagasilöök meie niigi kahanevale konkurentsivõimele maksude valdkonnas.