Kuigi Eesti poolt vaidlustatud Euroopa Liidu raamatupidamisdirektiiv ei sobi Eestile, on PriceWaterhouseCoopersi hinnangul direktiivist tulenevatele kitsaskohtadele võimalik leida siseriiklikke lahendusi, ilma et oleks vaja EL-i vastu kohtusse minna, vahendab BNS.