Alates 15. maist kuni 15. septembrini on lõviosal kogumispensioniga liitunutel võimalik esitada avaldus, et suurendada aastail 2014–2017 oma brutopalgast pensionifondi minev osa 2%-lt 3%-le.