haigekassa andmeist nähtub, et ­ravikindlustusmakse maksjaid oli eelmise aasta lõpu seisuga 575 277, kuid ülalpeetavaid ehk neid, kes ise ei maksa, kuid on ravikindlustatutega võrdsustatud, oli 602 249. Praxise analüütik Andres Võrk lausus, et osalt peegeldub nendes käärides majanduskriisijärgne tööhõive vähenemine, ent teisalt on kasvanud pensionäride hulk, just töövõimetuspensionäride arvel.