Piiratud võimalustes toimetulek tähendab suurele osale inimestest pingsat tulude ja kulude tasakaalus hoidmist. Oma õigustest ja toetustest teadlik olemine ning hoolikas kodukulude planeerimine on seetõttu äärmiselt oluline.