omoabielud võib ju seadustada, kuid samasoolised paarid kui maksumaksjaid mitte tootvad ja rahvust mitte edasi kandvad üksused tuleks maksustada.