Maksumaksja portaal - Algab Missioonipreemia 2010 konkurss - EML - Uudised
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Uudiste arhiivEML : Algab Missioonipreemia 2010 konkurss

16.08.2010 14:13:48 (1151 )

Aadu Luukase Sihtasustus kuulutab juba neljandat aastat järjest välja konkursi Missioonipreemia kandidaatide esitamiseks. Ettepanekud on oodatud hiljemalt käesoleva aasta 24. septembriks.

Aadu Luukase Missioonipreemia antakse isikule või organisatsioonile, kes paistab silma Eesti ühiskonna tasakaalustatud arengu ja meie rahva elukvaliteedi edendamisega. Missioonipreemia väärtus on kuni üks miljon krooni. Missioonipreemia laureaadi kandidaate võivad esitada kõik Eestis registreeritud avalik-õiguslikud juriidilised isikud, sihtasutused ja mittetulundusühingud.

Tuginedes ekspertarvamustele teeb otsuse Missioonipreemia Laureaaditiitli omistamiseks Aadu Luukase Sihtasutuse nõukogu koosseisus: Indrek Luukas (nõukogu esimees), Tõnu Kaljuste, Andres Keevallik, Sulev Loo, Hans H. Luik, Peep Mühls, Andres Root, Einar Soone, Urmas Sõõrumaa, Marika Valk ja Raivo Vare.

Missioonipreemia laureaadikonkurss viiakse läbi koostöös Eesti Koostöö Koguga. Laureaaditiitel antakse üle käesoleva aasta novembri lõpus toimuval pidulikul tseremoonial.

Aadu Luukase Missioonipreemiat antakse välja 2007. aastast. Esimese Missioonipreemia pälvis Tallinna Lastehaigla Toetusfond, 2008. aastal valiti Missioonipreemia laureaadiks tuntud ajaloolane, Eesti Kunstiakadeemia professor David Vseviov. Möödunud aastal pälvisid Missioonipreemia Vanalinna Hariduskolleegiumi asutaja ja juht Kersti Nigesen ning Sihtasutus Metsaülikool. Missioonipreemia väärtusega üks miljon krooni jagati laureaatide vahel võrdselt. Täpne informatsioon Aadu Luukase Missioonipreemia 2010 konkursi tingimuste kohta on saadaval aadressil www.luukasfond.ee

Lisainformatsioon:

Hr Toomas Tuul

Aadu Luukase Sihtasutuse juhataja

Hr Peep Mühls

Aadu Luukase Sihtasutuse nõukogu liige

Tel: +3725110462

info@luukasfond.ee

AADU LUUKASE MISSIOONIPREEMIA 2010 KONKURSI KUULUTUS

Aadu Luukase Sihatasutus kuulutab välja Aadu Luukase Missioonipreemia 2010 konkursi

Eesmärk:

Aadu Luukase Sihtasutuse (edaspidi Sihtasutus) eesmärk on Eesti ühiskonna tasakaalustatud arengu edendamisele ja rahva elukvaliteedi tõstmisele suunatud tegevuste toetamine. Selle eesmärgi saavutamiseks annab Sihtasutus välja Aadu Luukase Missioonipreemia (edaspidi Missioonipreemia)

Tingimused:

1. Missioonipreemia antakse isikule või isikutele, kes on silma paistnud Eesti ühiskonna tasakaalustatud arengu ja rahva elukvaliteedi tõstmisele suunatud tegevuse edendamisel.

2. Missioonipreemia suurus on kuni 1 000 000 (üks miljon) krooni. Sihtasutuse Nõukogul on nimetatud summa piires õigus anda välja enam kui üks Missioonipreemia.

3. Missioonipreemia antakse välja käesoleva aasta novembrikuus toimuval pidulikul tseremoonial.

4. Kaalukatel põhjustel, eriti juhtudel, kus nõukogu arvates Missioonipreemiat väärivaid kandidaate ei ole esitatud, võib nõukogu otsustada konkreetsel aastal Missioonipreemiat mitte välja anda.

5. Sihtasutuse Nõukogu avalikustab mõistliku aja jooksul enne Missioonipreemia Laureaadi (edaspidi Laureaadi) välja kuulutamist Laureaadi kandidaatide hulgast välja valitud Sihtasutuse Missioonipreemia Nominendi(d) (edaspidi Nominendid).

6. Laureaadi kandidaate võivad esitada kõik Eestis registreeritud avalik-õiguslikud juriidilised isikud, sihtasutused ja mittetulundusühingud, samuti Sihtasutuse nõukogu liikmed ja juhatuse liikmed.

7. Laureaadi kandidaadiks esitamise avaldusi oodatakse Sihtasutuse juhatuse liikme nimele 24. septembriks, 2010. aastal hiljemalt kell 16.00 kirjalikult aadressil Roheline aas 5, Tallinn 10150.

8. Sihtasutus ei avalikusta Laureaadi kandidaate, välja arvatud punktis 5 ette nähtud Nominentide avalikustamine.

9. Laureaadi kandidaatide esitamisel tuleb kandidaadiks esitamise avaldusele, mis on esitaja volitatud esindaja poolt alla kirjutatud, lisada põhjendused, miks kandidaat väärib Missioonipreemiat. Soovitatav on lisada eelnimetatud põhjendust illustreerivad materjalid.

10. kogu analüüsib esitatud Laureaadi kandidaate ja nende kandideerimise aluseks olevaid töid, tegevust ning muid asjaolusid ja teeb otsuse Nominentide nimetamise kohta nii, et oleks tagatud punkti 4 sätete mõistlik järgimine.

11. Nõukogu teeb otsuse Missioonipreemia määramise kohta mõistliku aja jooksul enne Missioonipreemia väljaandmise tseremooniat.

12. Missioonipreemia konkurss korraldatakse koostöös Sihtasustusega Eesti Koostöö Kogu.

13. Laureaadi kandidaatide ja nende kandideerimise aluseks olevate tööde, tegevuste ning muude asjaolude analüüsimisel on nõukogul õigus kasutada vastava valdkonna ekspertide abi ning paluda neilt ekspertarvamusi. Ekspertide nimed ja ekspertarvamuste sisu on konfidentsiaalsed, kui Sihtasutuse nõukogu ja asjakohane ekspert ei lepi kokku teisiti.

Täiendav informatsioon:

www.luukasfond.ee

email: info@luukasfond.ee

Kinnitatud Aadu Luukase Sihtasutuse nõukogu otsusega 11. juunil, 2010


| EML © 2006 - 2019 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo