Maksumaksja portaal - Ilmus Maksu- ja Tolliameti elektroonilise kliendilehe uus number - MTA - Uudised
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Uudiste arhiivMTA : Ilmus Maksu- ja Tolliameti elektroonilise kliendilehe uus number

02.04.2008 15:05:16 (1409 )

Tänasest saavad maksu- ja tollialastest teemadest huvitatud lugejad tutvuda Maksu- ja Tolliameti (MTA) elektroonilise kliendilehe teise numbriga.

Kliendileht asub aadressil www.emta.ee/kliendileht, viite kliendilehele leiab MTA kodulehe (www.emta.ee) vasakus menüüs.


MTA Kliendilehe teises numbris
Kliendilehe kevadnumbris on pikemalt räägitud e-maksuameti arengust, tulu- ja sotsiaalmaksu vabatahtliku laekumise suurendamiseks ette võetud meetmetest, Eesti e-edu eeldustest - ID-kaardist ja mobiil-ID-st, töötervishoiu kulude maksustamisest, narkootikumide lähteainete veo nõuetest, kultuuriväärtuste väljaveo korda reguleerivast uuest seadusest ja tähelepanekutest tulude deklareerimise kohta.

Maksuhalduri elektroonsete teenuste keskkond tähistab selle aasta kevadel juba kaheksandat sünnipäeva ja deklaratsiooni esitamine Internetis tundub kaasaegse elu igapäevase osana. Kuna eelmine aasta oli Maksu- ja Tolliameti elektroonsete teenuste arengus teatud mõttes teetähiseks, annab ülevaate e-maksuameti senisest arengust MTA teenindusosakonna peaspetsialist Karin Aleksandrov.
Maksu- ja Tolliameti andmetel sai 2007. aastal 11,6 protsenti Eesti töötajatest palka, millelt jäeti ettenähtud maksud osaliselt või täielikult maksmata. Ümbrikupalkade maksmisest tulenev maksutulukaotus oli 2007. aastal ca 2,7 miljardit krooni. MTA kontrolliosakonna kontrollitalituse pearevident talitusejuhataja ülesannetes Marek Põllu räägib tulu- ja sotsiaalmaksu vabatahtliku laekumise suurendamiseks selle aasta alguses ette võetud maksuhalduri tegevustest. Peaaegu 100 000 inimest kasutab e-teenustesse sisenemiseks ja digiallkirjastamiseks ID-kaarti ja mobiil-ID-d. Kasutajate arv on viimase kahe aastaga suurenenud viis korda. Vaata Maailma sihtasutuse projektijuht Mart Parve nimetab ID-kaarti ja mobiil-ID-d Eesti jätkuva e-edu eeldusteks ning vaatleb, mis on nende Interneti-enesekaitsevahendite buumi põhjuseks. Tööandja poolt töötajate töötervishoiule ja tööohutusele tehtud kulude maksustamisel ning maksustamata jätmisel lähtub maksuhaldur konkreetses valdkonnas kehtestatud õigusaktidest ja nende täitmisest tööandja poolt. MTA otseste maksude talituse juhataja Evelyn Liivamägi rõhutab, et töötervishoiu kulude maksustamisel arvestatakse kulutuse sisulist külge. Autor selgitab tööriietuse, esmaabivahendite, joogivee jm soetamise, aga ka vaktsineerimise ja tervise heaks tehtavate kulutuste maksustamise põhimõtteid. Eesti kultuuriväärtuste kaitsmiseks, nende väljaveo piiramiseks ning maalt väljaviidavate väärtuste ülevaate omamiseks rakendus 17. veebruaril kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus, mille täitmise üle teostavad riiklikku järelevalvet Muinsuskaitseamet ning Maksu- ja Tolliamet. MTA tollikontrolliosakonna peaspetsialist Elika Brosman keskendub artiklis kultuuriväärtuste väljaveol ja ekspordil vajamineva väljaveoloa vajalikkusele, selgitab tolliformaalsusi kultuuriväärtuste ekspordil ja sisseveol ning tuletab lugejatele meelde, et haruldaste esemete sisseveol tuleb uurida, kas ese vajab luba päritoluriigist väljaveol. Narkootikumide ja psühhotroopsete ainete valmistamiseks kasutatavate lähteainete veol kehtib hulk nõudeid, millest tuleb kinni pidada, et legaalne kaubandus sujuks võimalikult probleemivabalt nii vedajale kui tollile. MTA tollikontrolli osakonna peaspetsialist Piret Tinkus selgitab narkootikumide lähteainete veo nõudeid lähtuvalt sellest, millisesse kategooriasse aine kuulub. Tulude deklareerimise periood sai ühele poole märtsikuu viimase päevaga. „Füüsiliste isikute tulude deklareerimine” projektijuht Hannes Udde selgitab põhjusi, miks sai osa deklaratsiooniesitajatest tulumaksutagastuse loodetust varem ning mida kontrolliti nendel, kes ei saanud viie tööpäeva jooksul tulumaksutagastust.

Maksu- ja Tolliameti elektroonilise kliendilehe avanumber ilmus 2007. aasta lõpus. Kliendikeskse teenindusorganisatsioonina on maksuhaldur kliendilehe eesmärgiks seadnud, et maksumaksjad oleksid paremini informeeritud oma maksukohustustest ja õigusaktide muudatustest. MTA Kliendileht ilmub neli korda aastas ning annab ülevaate olulisematest uudistest.

Kliendileht: http://www.emta.ee/?id=23868


| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo