RAKVERE - Kahju tekitamine töösuhetes, töövaidluste kohtupraktika
Koolituse kuupäev: 08.11.2006 08:00
Seminari täispealkiri : "KAHJU TEKITAMINE TÖÖSUHETES - KOHTUPRAKTIKA PÕHISEISUKOHAD.
TÖÖVAIDLUSTE KOHTUPRAKTIKA – NÕUANDEID TÖÖSUHETE POOLELE.
"

Lektor : Tiia KRUUSMAA, Advokaadibüroo Jaak Oja OÜ advokaat
Aeg : 08. novebmril 2006
Koht : RAKVERES, Lääne Virumaa Keskraamatukogu, Lai 7
Kestus : 10:00 - 14:15
Hind : 1300 kr, EML liikmetele 910 kr (hinnale lisandub käibemaks 18%)

VÄLJA MÜÜDUD!


Seminari eesmärk:

Anda ülevaade töövaidluste kohtupraktika olulisematest pide¬punktidest eelkõige töö¬vaidluse eripära, aegumise, palga, lõpparve, töö¬raa¬ma¬tu kinnipidamise, puhkusehüvitise ja tööandja nõuete osas töötaja vastu; tutvustada kahju hüvitamise üldpõhimõtteid ehk vastutuse aluseid, tuua välja erinevus töötaja materiaalse vastuse aluste ja tööandja kahju hüvitamise aluste vahel, käsitleda kehtiva kohtupraktika olulisemaid aspekte nende vaidluste osas.

SEMINARI SISU

* töövaidluskomisjoni otsuse edasikaebamisel jätkub poolte vahel sama töövaidlus.
* töövaidlusorgan kohaldab aegumist ainult huvitatud poole nõudel, mis peab olema esitatud enne asja sisulise arutamise algust.
* kohtupraktika palga ja palgaviiviste nõuetes,
- puhkusega seotud nõuetes,
- lõpparve kinnipidamise nõuetes,
- tööraamatu kinnipidamise nõuetes,
- tööandja nõudes töötaja vastu.
* töötajate materiaalse vastutuse alused ja ulatus töösuhetes; täieliku materiaal¬se vastu¬tuse lepingud; töövaidlusorganite pädevus ja kohtupraktika põhiseisukohad materiaalse vastutuse kohaldamise osas.
* tööandjate vastutuse alused ja kahjuhüvitise suuruse arvutamise põhimõtted; erinevused võrreldes töötajate materiaalse vastutusega; kohtupraktika tervisekahju hüvitise asjades.


AJAKAVA

10:00-10:15 Saabumiskohv
10:15-11:45 Loeng
11:45-12:15 Lõuna kohvipaus
12:15-14:30 Loeng


Teemakohaseid küsimusi saab esitada lektorile individuaalselt seminari lõpus ja seminarile eelneval perioodil koolitus@maksumaksjad.ee märksõna all: “Küsimus”.


EML liikmetele kehtib liidu koolitusel hinnasoodustus –30%
EMLiga liitujatele hinnasoodustus ühel seminaril –50%


EML koolitused - Maksumaksja portaal
http://www.maksumaksjad.ee

Koolituse www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/eguide/event.php?eid=70