TALLINN - Töölepingu, käsunduslepingu ja töövõtulepingu omavaheline eristamine
Koolituse kuupäev: 23.11.2012 10:00
Lektor: Olavi Jänes, Advokaadibüroo Casus nõunik

Aeg: 23. november 2012
Koht: NB! Asukoht on muutunud! Hotell Euroopa konverentsikeskus (Ida-Euroopa saal, Paadi 5)
Kestus: 10:00 - 15:00
Hind:
Tavahind 140 €, koos käibemaksuga 168 €
EML liikmele 84 €, koos käibemaksuga 100,80 €

Lisainfo:
Koolitusel käsitletakse erinevate töö tegemist reguleerivate lepingute olemust, kasutusala ja eristamise olulisust. Kuna töölepingu, käsunduslepingu ja töövõtulepingu kasutusalad on mõnevõrra erinevad, on oluline teadvustada, et ebaõige valik võib kaasa tuua soovimatu tagajärje.
Koolitusel käsitletakse samuti aktuaalseid teemasid lepingupoolte huvide kaitse kontekstis: lepingu sõlmituks lugemine, leppetrahv, käendus ning enimkasutatavad õiguskaitsevahendid nagu lepingu täitmise nõue, kahju hüvitamise nõue ja viivis. Tähelepanu pööratakse asjakohasele kohtupraktikale.

Seminari sisu:
• Töölepingu, käsunduslepingu ja töövõtulepingu olemus ja omavaheline eristamine
- kasutusala
- eristamise alused
- tagajärjed vale lepinguliigi kohaldamisel
- seaduse sätetest kõrvalekaldumise võimalikkus
- praktilised soovitused

• Lepingupoolte huvide kaitse kohtupraktika valguses
- lepingu sõlmituks lugemine
- leppetrahvi kohaldamise võimalused töölepingu ja muude lepingute puhul
- käenduse kohaldamise olulised aspektid
- viivise korrektne kohaldamine
- lepingu täitmise nõue v. kahju hüvitamise nõueAjakava
10.00-12.15 Töölepingu, käsunduslepingu ja töövõtulepingu eristamine
12.15-12.45 Lõunakohv
12.45-15.00 Lepingupoolte huvide kaitse kohtupraktika valguses


Registreerimine ja info:
www.maksumaksjad.ee, koolitus@maksumaksjad.ee, tel 62 64 198


EML koolitused - Maksumaksja portaal
http://www.maksumaksjad.ee

Koolituse www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/eguide/event.php?eid=263