TALLINN-Dr Lehise esmaabikoolitus– kuidas masuajal maksude maksmisel ellu jääda?
Koolituse kuupäev: 22.04.2010 07:00
Lektor: dr.iur. Lasse Lehis, EML juhatuse esimees
Aeg: 22. aprill 2010
Koht: TALLINN, OÜ Rimess seminariruum (Ahtri 6a, B-korpus, 4. korrus)
Kestus: 10.00- 14.00
Hind: 1500 kr, EML liikmetele 900 kr (hinnale lisandub käibemaks 20%)
Lühitutvustus:
Erakorralised ajad nõuavad erakorralisi otsuseid. Kui ettevõtja on sunnitud majandustegevuses tegema ebatüüpilisi tehinguid, tuleb tavapärasemast veelgi tähelepanelikumalt uurida tehingute kõiki võimalikke maksuaspekte.
Koolitusel tulevad vaatluse alla mitmed praeguses majanduselus tüüpilised tehingud ja nendega kaasnevad maksuriskid või maksude optimeerimise võimalused.

Välja müüdud!


Seminari teemad:

* Äriühingute tegevuse alustamise, ümberkorraldamise ja lõpetamisega seotud tulu- ja käibemaksu riskid – kapitalide suurendamine ja vähendamine, muud netovara taastamise võimalused, mitterahalised sissemaksed ja ettevõtte üleandmine, ühinemised-jagunemised jne

* Laenude andmise ja võtmisega, võlgade sissenõudmisega ja lootusetute võlgade mahakandmisega seotud maksuriskid. Kuidas maksustatakse vara sundmüüki, vahetamist, nõuete tasaarvestamist?

* Maksunõuete täitmine pankroti- ja täitemenetluses. Maksuvõlgade ajatamine ja kustutamine, võlgade üleminek ja vastutus

* Käibemaksuarvestuse reeglid: käibe tekkimise aeg ja maksustatav väärtus, käibemaksukohustuse ja sisendkäibemaksu korrigeerimise õigus ja kohustus (ettemaksed, kreeditarve, hinnasoodustused, omatarve, vahekonto, eriskeemid). Mida meeles pidada käibemaksukohustuslase registreerimisel ja registrist kustutamisel

* Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine ja korrigeerimine, eriti seoses kinnisvaratehingutega. Annetuste, toetuste ja muude maksuvabade sissetulekute mõju käibemaksu arvestusele. Kinnisvaratehingute vabatahtlik maksustamine

* Väljamaksed füüsilistele isikutele: milline lepinguvorm valida, milliste maksuerisustega tuleb arvestada, kuidas vormistada maksuvabasid väljamakseid jne. Olulisemad erisoodustustega seotud maksuriskid. Väljamaksed mitteresidentidele

* Maksude optimeerimise võimalused füüsilise isiku tasandil – mahaarvamiste ja maksuvabastuste rakendamine

* Olulisemat maksualast kohtupraktikat: MKS § 84 rakendamise võimalused, ostja hoolsuskohustuse rikkumisega kaasnevad käibemaksu ja tulumaksu kohustused

* Ettevalmistused Tallinna müügimaksuks


Seminari toimumise eel saab lektorile esitada küsimusi e-posti aadressil koolitus@maksumaksjad.ee märksõna all "Küsimus lektorile".

Seminari maksumus sisaldab seminarimaterjale ja kohvipause

EML liikmetele kehtib liidu koolitusel hinnasoodustus –40%
EMLiga liitujatele hinnasoodustus ühel seminaril –50%


EML koolitused - Maksumaksja portaal
http://www.maksumaksjad.ee

Koolituse www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/eguide/event.php?eid=229