RAKVERE - Aktuaalsed küsimused uuest Töölepinguseadusest
Koolituse kuupäev: 05.11.2009 09:00
Lektor: Thea ROHTLA, Tööõigusbüroo Labour Consulting OÜ tegevjuht-jurist
Aeg: 05. november 2009
Koht: RAKVERE, hotell Wesenberghi konverentsisaal(Tallinna mnt 25)
Kestus: 11:00 - 16:30
Hind: 1500 kr, EML liikmetele 900 kr (hinnale lisandub käibemaks 20%)
Kirjeldus: 01.07.2009 kehtima hakanud töölepingu seadus erineb oluliselt eelmisest seadusest nii sisu kui vormi poolest. Pakume uue seaduse kohta põhjalikku ning sisulist koolitust, toome välja uue ja vana seaduse peamised erisused ning arutame koos tõusetunud küsimuste üle.

Seminari teemad:

* Töölepingu üldküsimused
Mõiste, töötingimused, erijuhud, töölepingu sõlmimine alaealisega, tähtajaline tööleping, lepingueelsed läbirääkimised, muutmine, tühistamise erisused, tagajärjed.

* Töötaja kohustused, konkurentsipiirang
Töötaja kohustused, tööandja korralduse sisu, raseda ning rasedus- ja sünnituspuhkuse õigusega töötaja töötingimused, õigus keelduda töö tegemisest, saladuse hoidmise kohustus, konkurentsipiirangu kokkulepe, selle kehtivus pärast töölepingu lõppemist, leppetrahv.

* Tööandja kohustused, töötasu, koolituskulud
Töötasu suurus, majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, koolituskulud, töötasu mittemaksmine, vähendamine, kulude ja kahju hüvitamine.

* Töö- ja puhkeaeg
Tööaeg, ületunni- ja öötöö ning töö riiklikul pühal, töö tegemise aja piirang, tööaja korraldus, valveaeg, alaealise tööle rakendamise piirang, igapäevane ja iganädalane puhkeaeg, tööaja lühendamine.

* Puhkus
Õigus puhkusele, põhipuhkus, rasedus- ja sünnituspuhkus, isapuhkus, lapse- ja lapsehoolduspuhkus, õppepuhkus, põhipuhkuse andmine ja ajakava, puhkusetasu.

* Töötaja vastutuse piirangud
Töötaja vastutus, töötasu alandamise ja kahju hüvitamise erisus, varalise vastutuse kokkulepe, kolmandatele isikutele tekitatud kahju, leppetrahv.

* Töölepingu lõppemine ja lõpetamine
Töölepingu lõpetamine kokkuleppel, ülesütlemise viisid: korraline ülesütlemine, katseajal ülesütlemine, erakorraline ülesütlemine, kollektiivne ülesütlemine, piirangud, erisused; ülesütlemise kord, etteteatamistähtajad, hüvitis.

* Ülesütlemise tühisus, vaidlustamine ja töölepingu üleminek
Ülesütlemise tühisus ja vaidlustamine, kahju hüvitamine, nõuete aegumise erisus, töölepingu kehtivus ettevõtte üleminekul, informeerimine ja konsulteerimine.

* Peamised erisused võrrelduna eelneva seadusega

* Küsimused – vastused


EML koolitused - Maksumaksja portaal
http://www.maksumaksjad.ee

Koolituse www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/eguide/event.php?eid=216