TALLINN - Töölepingu seadus. Kuidas muudab uus töölepingu seadus töösuhteid?
Koolituse kuupäev: 26.02.2009 08:00
Lektor: Tiia KRUUSMAA, advokaadibüroo Jaak Oja OÜ advokaat
Aeg: 26. veebruar 2009
Koht: TALLINN, WTC Tallinn AS konverentsikeskus (Narva mnt 11d 7. korrus)
Kestus: 10:00 - 14:30
Hind: 1500 kr, EML liikmetele 900 kr (hinnale lisandub käibemaks 18%)
Lühikirjeldus:

01.07.2009.a. hakkab kehtima uus töölepingu seadus, millega muudetakse oluliselt kehtivaid tööseadusi. Uus töölepingu seadus sisaldab endas senise töölepingu seaduse, palgaseaduse, töö- ja puhkeajaseaduse ning puhkuseseaduse sätteid. Need seadused kaotavad alates 01.07. 2009.a. kehtivuse. Uue töölepingu seadusega kohaldatakse töösuhetes enam võlaõigusseaduse sätteid, kaotatakse mitmed seni töötajat kaitsnud sätted, võetakse kasutusele uued mõisted ja määratlemata sisuga õigusterminid, mis muudab seaduse rakendamise praktikas keeruliseks nii töötajale kui tööandjale. Kindlasti suureneb töövaidluste ja kohtupraktika osakaal.

Seminari sisu:

Loengu eesmärk on tutvustada uut töölepingu seadust, tuua esile seaduse põhilised muudatused võrreldes kehtivate tööseadustega. Töösuhte pooltele tagab uuest seadusest tulenevates õigustes ja kohustustes orienteerumine paindlikuma ülemineku uutele arusaamadele, samuti kindlama positsiooni tulevastes töövaidlustes.

* Uue töölepinguseaduse üldiseloomustus – põhilised muudatused võrreldes kehtivate õigusaktidega, uued mõisted, tööõiguse üldpõhimõtted ja töövaidlustes kohaldatavad seadused. Töölepingu sõlmimine ja muutmine. Personalialase töö lihtsustumine.

* Töötaja ja tööandja kohustused – s.o. kehtiva palgaseaduse, töö- ja puhkeaja ning puhkuseseaduse sätted ja nende muudatused. Töötajate materiaalne vastutus. Töölepingu lõppemine ja töölepingu ülesütlemine. Töölepingu üleminek. Töölepingust tulenevad vaidlused. Tööandja vastutus. Seaduse rakendamine.

Seminari toimumise eel saab lektorile esitada küsimusi e-posti aadressil koolitus@maksumaksjad.ee märksõna all "Küsimus lektorile".

Seminari maksumus sisaldab seminarimaterjale ja kohvipause

EML liikmetele kehtib liidu koolitusel hinnasoodustus –40%
EMLiga liitujatele hinnasoodustus ühel seminaril –50%


EML koolitused - Maksumaksja portaal
http://www.maksumaksjad.ee

Koolituse www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/eguide/event.php?eid=196