TARTU - Raamatupidaja jaoks olulised lepingud ja raamatupidaja vastutus
Koolituse kuupäev: 11.04.2008 08:00
Lektor: Olavi JÄNES, IMG Advokaadibüroo nõunik
Aeg: 11. aprill 2008
Koht: TARTU, hotell Tartu seminariruum (Soola 3)
Kestus: 11:00 - 14:30
Hind: 1500 kr, EML liikmetele 900 kr (hinnale lisandub käibemaks 18%)


VÄLJA MÜÜDUDSeminari kirjeldus:
Koolitusel pööratakse tähelepanu raamatupidaja töös enim kasutust leidvate lepinguliikide olulisematele aspektidele, vastavate lepingutega kaasnevatele riskidele ja nende vältimisele. Selgitatakse erinevate lepinguliikide üksteisest eristamise aluseid ja tähtsust.
Räägitakse lepingutest, mille alusel raamatupidaja võib töötada/teenust osutada ning juhitakse tähelepanu asjaoludele, mis lähtuvalt raamatupidaja töö spetsiifikast vajavad sellistes lepingutes reguleerimist. Täiendavalt pööratakse tähelepanu raamatupidaja vastutusele, tuues välja vastutuse alused, määra ja vältimise võimalused.


Ajakava:

11.00-12.30 Loeng
12.30-13.00 Kohvipaus
13.00-14.30 LoengSeminari sisu:

Raamatupidaja töös enimkasutatavad lepingud – riskid, nende vältimine ning lepingute omavaheline eristamine
* Käsundusleping; töövõtuleping; müügileping; laenuleping; üürileping; rendileping.

Raamatupidamisteenuse osutamise aluseks olevad lepingud ning raamatupidaja vastutuse alused, määr ja vältimine
* raamatupidamise korraldamise kohustus
* raamatupidamisteenuse osutamise aluseks olevad lepingud, reguleerimist vajavad asjaolud
* raamatupidaja lepingust tulenev vastutus ja selle vältimine
* raamatupidaja seadusest tulenev vastutus ja selle vältimine.Seminari toimumise eel saab lektorile esitada küsimusi e-posti aadressil koolitus@maksumaksjad.ee märksõna all "Küsimus lektorile".

Seminari maksumus sisaldab seminarimaterjale ja kohvipause

EML liikmetele kehtib liidu koolitusel hinnasoodustus –40%
EMLiga liitujatele hinnasoodustus ühel seminaril –50%:


EML koolitused - Maksumaksja portaal
http://www.maksumaksjad.ee

Koolituse www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/eguide/event.php?eid=157