TALLINN - Dividendid ja tulumaks
Koolituse kuupäev: 17.05.2007 07:00
Lektor(id): mag. iur. Andres Vutt, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse lektor, Advokaadibüroo Concordia jurist
dr. iur. Lasse Lehis, Tartu Ülikooli finantsõiguse dotsent, EML juhatuse esimees
Aeg: 17. mai 2007
Koht: TALLINN, Rimess MRI seminariruum (Ahtri 6a, B-korpus, 4. korrus)
Kestus: 10:00 - 14:30
Hind: 1300 kr, EML liikmetele 910 kr (hinnale lisandub käibemaks 18%)

Koolitusel antakse ülevaade kasumi jaotamise ja dividendide maksmise reeglitest äriseadustikus ning dividendide maksustamisega seotud tulumaksuseaduse sätetest.


Ajakava:

10:00 - 12:15 Loeng Andres Vutt
12:15 - 12:45 Kohvipaus
12:45 - 14:30 Loeng Lasse Lehis

Seminari sisu:

* õiguslikult lubatud dividendimäär
* dividendi maksmise otsuse tegemise kord
* dividendide maksmise otsusest tulenevad osanike ja aktsionäride õigused, dividendi väljamaksmise kohustus
* avansilised dividendid
* aktsionäridele ja osanikele tehtavate muude väljamaksete piirangud
* ebaseaduslike väljamaksete tagajärjed
* netovaraga seotud probleemid sh äriregistri kontrolliõigus
* kapitali suurendamise ja vähendamise probleemid (fondiemissioon, kapitali lihtsustatud vähendamine ja sellest tulenevad piirangud)
* kapitali kajastamine raamatupidamises (õiguslikud ja raamatupidamise reeglid, nende vastuolud).
Lektor: mag. iur. Andres Vutt, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse lektor, Advokaadibüroo Concordia jurist

Dividendide maksustamine:
* dividendide maksustamise süsteem kehtivas tulumaksuseaduses ja olulisemad seadusemuudatused aastatel 2000-2006
* dividendide eristamine teistest maksuobjektidest - ettevõtlusega mitteseotud kulud, siirdehinnad, erisoodustused, kingitused, kapitalivähendused, kasu vara võõrandamisest
* dividendide maksustamise erisused tulenevalt investori staatusest ja osaluse suurusest
* maksuvabastuse rakendamine Eestist ja välismaalt saadud dividendidele
* tasaarvestusmeetodi rakendamine Eesti ja välismaa tulumaksule
* enne 2000. aastat teenitud kasumi maksustamine
* võimalikud tulumaksuseaduse arengud seoses "2009. aasta probleemiga".
Lektor: dr. iur. Lasse Lehis, Tartu Ülikooli finantsõiguse dotsent, EML nõukoja esimees

Seminari toimumise eel saab lektoritele esitada küsimusi e-posti aadressil koolitus@maksumaksjad.ee märksõna all "Küsimus lektorile".

Seminari maksumus sisaldab seminarimaterjale ja kohvipause

EML liikmetele kehtib liidu koolitusel hinnasoodustus –30%
EMLiga liitujatele hinnasoodustus ühel seminaril –50%:


EML koolitused - Maksumaksja portaal
http://www.maksumaksjad.ee

Koolituse www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/eguide/event.php?eid=113