Maksumaksja portaal - Maksuinfo - RIIGIKOHTU LAHENDID MAKSUASJADES - Maksukorraldus
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              
Number Kuupäev Vaidluse sisu lühikirjeldus
Maksuhalduri pädevus, aktid ja toimingud
III-3/1-16/95 22.09.1995 Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet
3-3-1-20-98 19.06.1998 Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet
3-3-1-12-99 05.04.1999 Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet
3-3-1-14-98 13.04.1999 Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet kolmandalt isikult
3-3-1-21-99 17.05.1999 Kohus selgitab maksuhalduri pädevust ja kohtuotsuse motiveerimise põhimõtteid
3-3-1-33-99 05.10.1999 Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet
3-3-1-32-99 18.10.1999 Kohus selgitab maksu määramise ettekirjutuse õiguslikku iseloomu ja korduva ettekirjutuse lubatavust
3-3-1-4-00 03.04.2000 Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet
3-3-1-61-00 06.03.2001 Vaidlus puudutab maksukohustuslaselt teabe nõudmise õigust
3-3-1-3-01 13.03.2001 Kohus selgitab maamaksuteate kui haldusakti õiguslikku tähendust
3-3-1-31-01 20.06.2001 Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet kolmandalt isikult
3-3-1-35-02 13.06.2002 Kohus selgitab maksusaladuse hoidmise kohustust ja selle rikkumise tagajärgi
3-3-1-48-04 20.10.2004 Kohus selgitab revisjoni mõistet ja maksuotsuse muutmise piiranguid
3-3-1-82-04 16.12.2004 Kohus selgitab muutva tingimusega maksuotsuse olemust
3-3-1-21-08 16.06.2008 Kohus selgitab maksuteate täitmise peatamise tagajärgi ning ebaõigesti määratud maksu võla avalikustamisest tekkinud kahju ärahoidmise ja hüvitamise võimalusi
3-3-1-60-08 27.11.2008 Vaidlus puudutab maksuvõla arvestamist ja sissenõudmist
3-3-1-67-09 09.12.2009 Kohus selgitab kolmanda isiku kaasamise vajadust maksumenetluses
3-3-1-98-10 30.03.2011 Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet menetlusväliselt kolmandalt isikult
3-3-1-24-11 24.05.2011 Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet menetlusväliselt kolmandalt isikult
3-3-1-25-11 02.06.2011 Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet menetlusväliselt kolmandalt isikult
3-3-1-26-11 02.06.2011 Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet menetlusväliselt kolmandalt isikult
3-3-1-70-12 10.01.2013 Kohus selgitab, et MTA esialgset otsust teha Vabariigi Valitsusele ettepanek kustutada isik tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast ei ole iseseisvalt kohtus vaidlustatav
3-3-1-63-13 03.12.2013 Kohus selgitab, et kui maksuhaldur jättis vaide õigusvastaselt läbi vaatamata, võib maksukohustuslane taotleda halduskohtult vaide esemeks olnud haldusakti tühistamist, mitte vaide uut läbivaatamist
3-3-1-55-13 26.03.2014 Kohus selgitab kolmanda isiku kaasamise vajadust maksumenetluses
3-3-1-90-13 14.04.2014 Vaidlus puudutab teabe nõudmist menetlusväliselt kolmandalt isikult
3-3-1-46-14 28.10.2014 Vaidlus puudutab maksuhalduri pädevust nõuda teavet enne maksukohustuse tekkimist
3-3-1-75-14 19.02.2015 Kohus selgitab maksuotsuse muutmise ja muutva tingimuse määramisega seonduvat
3-3-1-78-14 06.03.2015 Kohus selgitab, et ebamõistlikult pikk haldusmenetlus ei anna alust maksuotsuse tühistamiseks
3-3-1-3-16 17.05.2016 Kohus selgitab, et kui maksukohustuslane nõustub kontrolli tulemustega ning parandab maksudeklaratsioonid maksuhalduri soovitud viisil, siis ei saa maksukohustuslane neid deklaratsioone hiljem uuesti parandada, vaid ta peab taotlema maksuotsuse muutmist
Uurimispõhimõte, tõendamiskoormus
3-3-1-50-99 07.02.2000 Kohus selgitab raamatupidamisarvestuse tähendust maksustamisel
3-3-1-15-02 03.04.2002 Kohus selgitab raamatupidamisarvestuse tähendust maksustamisel ja raamatupidamise algdokumendi vorminõudeid
3-3-1-21-02 28.05.2002 Kohus selgitab raamatupidamisarvestuse tähendust maksustamisel
3-3-1-26-02 19.06.2002 Kohus selgitab maksuhalduri kohustust nõustada ja abistada maksumaksjat vormiveaga kuludokumendi parandamisel
3-3-1-40-02 02.10.2002 Kohus selgitab maksumaksja arvepidamiskohustust ja sularahaarvestuse pidamise nõudeid
3-3-1-30-04 28.06.2004 Kohus selgitab maksuhalduri kohustust nõustada ja abistada maksumaksjat revisjoni käigus ning selgitada välja maksukohustust vähendavad asjaolud
3-3-1-39-04 14.10.2004 Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid
3-3-1-50-04 02.12.2004 Kohus selgitab sisendkäibemaksu mahaarvamise põhimõtteid olukorras, kui ostudokumendid on hävinenud
3-3-1-51-04 02.12.2004 Kohus selgitab sisendkäibemaksu mahaarvamise põhimõtteid olukorras, kui ostudokumendid on hävinenud
3-3-1-80-04 16.12.2004 Kohus selgitab haldusmenetluse uuendamise põhimõtteid
3-3-1-20-05 06.06.2005 Kohus selgitab revisjoni mõistet ja maksuotsuse muutmise piiranguid
3-3-1-34-07 20.06.2007 Kohus selgitab tõendamiskoormuse jagunemise põhimõtteid
3-3-1-47-07 14.11.2007 Kohus selgitab maksukohustuslase võimalusi esitada pärast maksuotsuse tegemist uusi tõendeid
3-3-1-45-07 29.11.2007 Kohus selgitab revisjoni mõistet ja maksuotsuse muutmise piiranguid
3-1-1-57-07 22.10.2007 Kohus selgitab hindamise teel maksustamise võimalusi kriminaalasjas
3-3-1-70-08 14.01.2009 Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid
3-3-1-60-11 01.02.2012 Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid
3-3-1-42-13 16.10.2013 Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid
3-3-1-49-13 17.12.2013 Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid
3-3-1-54-13 12.12.2013 Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid
3-3-1-55-14 19.11.2014 Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid
3-3-1-65-14 11.02.2015 Kohus selgitab uurimispõhimõtte rakendamist ja tõendamiskoormuse jaotumist
3-3-1-9-15 08.04.2015 Kohus selgitab, et jälitustoimingu protokolle ei saa kasutada maksuasjas tõendina
Tehingu majanduslikust sisust lähtuva tõlgendamise põhimõte
3-3-1-31-99 04.10.1999 Kohus selgitab tehingute majanduslikust sisust lähtuva tõlgendamise põhimõtteid
3-3-1-72-04 08.12.2004 Kohus selgitab tühise tehingu tähendust maksustamisel
3-3-1-62-06 11.01.2007 Kohus selgitab, et tehingute majanduslikust sisust lähtuv maksustamine kehtis maksuõiguse üldise põhimõttena ka enne vastava sätte toomist maksukorralduse seadusesse
3-3-1-90-07 13.02.2008 Kohus selgitab juhatuse liikme tasu ja dividendi eristamise põhimõtteid
3-4-1-9-08 03.07.2008 Riigikohus jättis läbi vaatamata taotluse tunnistada MKS § 84 põhiseadusevastaseks
3-3-1-57-08 06.11.2008 Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist
3-3-1-23-09 17.06.2009 Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist
3-3-1-52-09 04.11.2009 Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist
3-3-1-59-09 04.11.2009 Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist
3-3-1-73-09 26.11.2009 Kohus selgitab tehingute tõlgendamise põhimõtteid
3-1-1-89-10 02.02.2011 Kohus selgitab tehingute tõlgendamise põhimõtteid
3-3-1-15-11 25.04.2011 Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist
3-3-1-23-11 26.05.2011 Vaidlus puudutab äriühingu tulu ümberkvalifitseerimist äriühingu nimel tegutsenud füüsilise isiku ettevõtlustuluks
3-3-1-42-11 26.09.2011 Vaidlus puudutab välismaise äriühingu tulude omistamist Eesti äriühingule
3-3-1-46-11 11.01.2012 Kohus selgitab näiliku tehingu maksutagajärgi
3-3-1-79-11 13.02.2012 Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist
3-3-1-33-12 14.12.2012 Kohus selgitab näiliku tehingu maksutagajärgi ja topeltmaksustamise ärahoidmise võimalusi
3-3-1-71-12 25.04.2013 Kohus selgitab, et tehing võib olla näilik ka ainult müügihinna osas ning maksuhalduril on õigus müügihinda vähendada vastavalt poolte tegelikule kokkuleppele
3-2-1-82-14 12.05.2015 Vaidlus puudutab juriidiliste isikutega sõlmitud käsunduslepingute ümberkvalifitseerimist füüsilise isikuga sõlmitud käsundus- ja töölepinguteks
3-3-1-25-15 11.09.2015 Vaidlus puudutab juriidiliste isikutega sõlmitud käsunduslepingute ümberkvalifitseerimist füüsilise isikuga sõlmitud käsundus- ja töölepinguteks
3-3-1-12-15 12.10.2015 Vaidlus puudutab juriidiliste isikutega sõlmitud käsunduslepingute ümberkvalifitseerimist füüsilise isikuga sõlmitud käsundus- ja töölepinguteks
Aegumine, tähtaegade arvutamine, dokumentide kättetoimetamine
III-3/1-22/95 13.10.1995 Kohus selgitab haldusakti vormistamise ja kättetoimetamise nõudeid
3-3-1-18-99 03.05.1999 Kohus selgitab maksu määramise lubatud tähtaegu
3-3-1-49-03 20.06.2003 Kohus selgitab, et maksuotsus (ettekirjutus) tuleb enne aegumistähtaja lõppu maksumaksjale kätte toimetada
3-3-1-10-04 03.03.2004 Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist ja kaebetähtaja arvutamist
3-3-1-40-04 03.11.2004 Kohus selgitab aegumise arvutamise põhimõtteid
3-2-1-71-06 12.10.2006 Kohus selgitab pankrotiasjas maksuvõla aegumise põhimõtteid
3-3-1-38-06 18.10.2006 Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist pankrotis maksukohustuslasele
3-3-1-75-07 19.12.2007 Vaidlus puudutab haldusakti kättetoimetamist välismaale ja kohtusse pöördumise tähtaja arvutamist
3-3-1-3-08 10.04.2008 Kohus selgitab revisjoni mõistet ja aegumise arvutamist
3-3-1-43-08 25.09.2008 Kohus selgitab aegumise peatumist MKS § 99 lg 2 alusel
3-3-1-65-09 13.10.2009 Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist ja kaebetähtaja arvutamist
3-3-1-74-09 20.01.2010 Kohus selgitab tahtluse tuvastamist ja 6-aastase aegumistähtaja kohaldamist
3-3-1-100-10 10.03.2011 Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist ja kaebetähtaja arvutamist
3-3-1-54-11 20.10.2011 Kohus selgitab tahtluse tuvastamist ja 6-aastase aegumistähtaja kohaldamist
3-3-1-24-12 14.06.2012 Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist ja kaebetähtaja arvutamist
3-3-1-67-12 18.12.2012 Kohus selgitab tahtluse tuvastamist ja 6-aastase aegumistähtaja kohaldamist
3-2-1-54-13 21.06.2013 Kohus selgitab tsiviilasjas, et solidaarvõlgniku tagasinõudeõigus teise solidaarvõlgniku vastu aegub sama tähtaja jooksul, millal aeguks maksuhalduri nõudeõigus
3-3-1-30-13 21.06.2013 Vaidlus puudutab halduskohtusse pöördumise tähtaja arvutamist
3-3-1-63-13 03.12.2013 Vaidlus puudutab haldusakti kättetoimetamise aega
3-2-1-28-14 30.04.2014 Vaidlus puudutab täisühingu osaniku vastutuse aegumist
3-3-1-43-14 19.11.2014 Kohus selgitab tahtluse tuvastamist ja 6-aastase aegumistähtaja kohaldamist
Maksunõuete täitmise erimenetlused
III-3/1-18/95 06.10.1995 Kohtulahendis selgitatakse maksumaksja ja maksu kinnipidaja vastutust 1989. ja 1994. aasta maksukorralduse seaduse alusel
3-3-1-44-02 31.10.2002 Vaidlus puudutab maksunõuete täitmist pankrotimenetluses
3-3-1-11-07 25.04.2007 Kohus selgitab solidaarse vastutuse rakendamise korda
3-3-1-25-07 06.06.2007 Kohus selgitab maksunõuete esitamist pärandvara suhtes
3-3-1-63-07 19.11.2007 Vaidlus puudutab maksunõuete täitmist pankrotimenetluses
3-3-1-56-07 28.11.2007 Kohus selgitab maksuvõla kustutamise võimalusi MKS § 114 lg 3 alusel
3-3-1-58-09 22.10.2009 Kohus selgitab pärijate kaasamise vajalikkust pärandvaraga seotud maksumenetluses
3-2-1-122-09 18.11.2009 Kohus selgitab tsiviilasjas, et saneerimismenetluses saab ümber kujundada ka maksunõudeid
3-3-1-72-98 17.12.2009 Kohus selgitab maksumaksja õigust nõuda maksu kinnipidajalt liigselt kinni peetud maksu tagastamist
3-2-1-120-10 15.12.2010 Vaidlus tsiviilasjas puudutab tehingu tagasivõitmist maksuvõla sissenõudmise menetluses
3-3-1-48-10 25.04.2011 Kohus selgitab, et ka esialgse õiguskaitse kehtivuse ajal saab maksuvõla tasumist ajatada
3-3-1-34-11 06.06.2011 Kohus selgitab, et pärast maksukohustuslase pankroti väljakuulutamist saab nõudeid tema vastu esitada ainult pankrotimenetluses ning halduskohus peab maksuvaidluses menetluse lõpetama
3-2-1-94-11 30.11.2011 Vaidlus tsiviilasjas puudutab tehingu tagasivõitmist maksuvõla sissenõudmise menetluses
3-2-1-118-11 08.12.2011 Vaidlus puudutab välisriigi maksunõude tunnustamist pankrotimenetluses
3-3-1-6-12 16.04.2012 Vaidlus puudutab ettevõtte üleandmisega kaasnevat maksukohustuste üleminekut
3-3-1-55-13 26.03.2014 Vaidlus puudutab ettevõtte üleandmisega kaasnevat maksukohustuste üleminekut
3-2-1-92-14 05.11.2014 Vaidlus puudutab välisriigi maksunõude sundtäitmist pärast pankrotimenetluse lõppu
3-3-1-49-14 10.12.2014 Vaidlus puudutab vedelkütuse seaduse alusel tagatisraha määramist ja suurendamist
3-2-1-4-16 16.03.2016 Vaidlus puudutab käendaja kohustusi tasuda maksuvõlg
3-3-1-4-16 18.04.2016 Vaidlus puudutab pankrotimenetluses täitmata jäänud maksunõude sundtäitmise aegumistähtaega
3-3-1-6-16 17.10.2016 Kohus selgitab, kuidas vältida topeltmaksustamist, kui maksualases kuriteos süüdimõistetud isikule on tehtud vastutusotsus kuriteo tulemusena maksmata jäänud maksude tasumise kohta ning sama summa on konfiskeeritud kui kuriteo tulemusel saadud tulu
Juhatuse liikme maksuõiguslik vastutus
3-3-1-41-05 31.10.2005 Vaidlus puudutab juhatuse liikme vastutust äriühingu maksuvõla eest
3-3-1-53-05 21.11.2005 Vaidlus puudutab juhatuse liikme vastutust äriühingu maksuvõla eest
3-3-1-75-09 04.12.2009 Kohus selgitab, et äriühingu registrist kustutamisega lõpevad ka tema maksuvõlad ja juhatuse liikme solidaarne vastutus
3-3-1-23-12 12.12.2012 Vaidlus puudutab juhatuse liikme vastutust äriühingu maksuvõla eest
3-2-1-188-12 25.02.2013 Kohus selgitab tsiviilasjas, et maksuhalduril on õigus esitada maksuvõlglasest äriühingu endise juhatuse liikme vastu kahju hüvitamise nõue hagimenetluses
3-3-1-17-13 12.06.2013 Vaidlus puudutab juhatuse liikme vastutust äriühingu maksuvõla eest
3-2-1-110-13 17.10.2013 Kohus selgitab tsiviilasjas, millistel tingimustel saab juhatuse liikme poolt maksuseaduste ja raamatupidamisnõuete rikkumine kujutada endast kahju tekitamist aktsiaseltsile
3-3-1-37-13 19.12.2013 Kohus selgitab, et juhatuse liikme tegevus äriühingu sisesuhtes ja sellest tulenevad rikkumised võivad tuua kaasa vastutusotsuse tegemise üksnes erandjuhul, kui tuvastatakse, et juhatuse liikme tegevuse eesmärk oli jätta maksud tasumata
3-3-1-83-13 13.02.2014 Vaidlus puudutab juhatuse liikme süü hindamist vastutusotsuse tegemisel
3-2-1-28-14 30.04.2014 Vaidlus puudutab täisühingu osaniku vastutuse aegumist
3-3-1-24-14 09.06.2014 Kohus selgitab, et MKS §-s 99 sätestatud maksu määramise aegumise peatumise alused on kohaldatavad ka vastutusotsuse tegemisel
3-3-1-43-14 19.11.2014 Vaidlus puudutab juhatuse liikme süü hindamist vastutusotsuse tegemisel
Tagastusnõue
3-3-1-17-98 08.05.1998 Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist
3-3-1-18-03 09.04.2003 Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist
3-3-1-19-03 09.04.2003 Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist
3-3-1-36-03 16.04.2003 Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist
3-3-1-39-03 05.05.2003 Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist
3-3-1-82-04 16.12.2004 Kohus selgitab tagastusnõude esitamise ja täitmise korda
3-3-1-8-06 06.04.2006 Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist MKS § 107 alusel
3-3-1-22-06 13.04.2006 Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist MKS § 107 alusel
3-3-1-37-06 08.06.2006 Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist MKS § 107 alusel
3-3-1-89-06 05.02.2007 Kohus selgitab tagastusnõude aegumise põhimõtteid
3-3-1-45-07 29.11.2007 Kohus selgitab tagastusnõude aegumise põhimõtteid
3-3-1-8-08 07.04.2008 Kohus selgitab, et käibemaksu tagastamine ei võta maksuhaldurilt õigust üldise aegumistähtaja jooksul maksumaksjat kontrollida ja tagastatud käibemaksu hiljem maksuotsusega tagasi nõuda
3-3-1-55-09 17.12.2009 Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist MKS § 107 alusel
3-3-1-64-12 20.03.2013 Vaidlus puudutab käibemaksu tagastusnõude peatamise ja pikendamise menetlusi
3-3-1-20-13 16.05.2013 Vaidlus puudutab ühise tuludeklaratsiooni alusel tekkinud tagastusnõude arestimist
3-3-1-53-15 07.12.2015 Vaidlus puudutab tagastusnõude ülemineku ja loovutamise võimalusi
Maksuintressid
3-3-1-9-00 17.04.2000 Kohus selgitab intresside määramise ettekirjutuse motiveerimise nõudeid
3-3-1-33-01 27.06.2001 Kohus selgitab intresside määramise ettekirjutuse motiveerimise nõudeid
3-3-1-7-03 26.08.2003 Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist
3-3-1-40-03 26.08.2003 Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist
3-3-1-59-03 09.09.2003 Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist
3-3-1-35-03 16.09.2003 Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist
3-3-1-50-03 02.10.2003 Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist
3-3-1-3-04 05.02.2004 Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist
3-3-1-63-04 08.12.2004 Kohus selgitab maksuhalduri kohustust maksta maksumaksjale intressi tagastusnõude täitmisega viivitamise eest
3-3-1-7-06 29.03.2006 Vaidlus puudutab intresside aegumist ja MKS üleminekusätete rakendamist
3-3-1-9-06 27.04.2006 Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist
3-3-1-11-06 18.05.2006 Vaidlus puudutab intresside sundtäitmise aegumist
3-3-1-75-06 15.11.2006 Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist
3-3-1-74-06 29.11.2006 Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist
3-3-1-30-07 13.06.2007 Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist
3-3-1-44-07 28.11.2007 Vaidlus puudutab intresside aegumist
3-3-1-21-08 16.06.2008 Kohus selgitab maksuteate täitmise peatamise tagajärgi intressiarvestusele
3-3-1-91-08 05.03.2009 Kohus selgitab, et koos maksusummaga aegub ka intress, isegi kui intressinõue ise ei oleks aegunud. Kui maksumaksja pärast aegumistähtaja möödumist vabatahtlikult täidab maksu- või intressikohustuse, on tal õigus nõuda enammakse tagastamist
3-3-1-68-09 30.11.2009 Kohus selgitab, et kui kriminaalmenetluse lõpetamisel KrMS § 202 alusel (oportuniteedi alusel) on jäänud menetluse lõpetamise määruses märkimata maksuvõlalt intressi tasumise kohustus, ei too see kaasa intressikohustuse lõppemist ega võta maksuhaldurilt õigust intressi hiljem haldusaktiga sisse nõuda
3-3-1-71-10 24.11.2010 Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist
3-3-1-1-11 06.04.2011 Vaidlus puudutab tagastusnõude täitmist ja intresside arvestamist maksumaksja kasuks
3-3-1-2-11 06.04.2011 Vaidlus puudutab tagastusnõude täitmist ja intresside arvestamist maksumaksja kasuks
3-3-1-79-13 23.01.2014 Vaidlus puudutab tagastusnõudelt intressi arvestamise korda
3-3-1-61-15 14.03.2016 Vaidlus puudutab tagastusnõude täitmist ja intresside arvestamist maksumaksja kasuks
3-3-1-35-16 24.11.2016 Vaidlus puudutab tagastusnõude täitmist ja intresside arvestamist maksumaksja kasuks
Ennetavad täitetoimingud enne maksukohustuse määramist
3-3-1-50-10 30.03.2011 Vaidlus puudutas MKS § 1361 alusel antud kohtumääruse edasikaebamise õiguse puudumist
3-3-1-28-11 10.11.2011 Vaidlus puudutas MKS § 1361 alusel antud kohtumääruse edasikaebamise õiguse puudumist
3-3-1-15-12 27.11.2012 Kohus selgitab MKS § 1361 kohaldamise eeldusi
3-3-1-16-12 28.01.2013 Vaidlus puudutas MKS § 1361 alusel antud kohtumääruse edasikaebamise õiguse puudumist
3-3-1-82-12 09.04.2013 Vaidlus puudutas MKS § 1361 alusel antud kohtumääruse edasikaebamise õiguse puudumist
3-3-1-4-13 30.04.2013 Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi
3-3-1-8-13 30.04.2013 Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi
3-3-1-26-13 06.06.2013 Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi
3-3-1-31-13 13.06.2013 Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi
3-3-1-28-13 18.06.2013 Kohus selgitab tulevikus tekkivate tagastusnõuete arestimise võimalusi
3-3-1-32-13 19.06.2013 Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi
3-3-1-27-13 09.10.2013 Kohus selgitab ettemaksukontol tehtud tasaarvestuse kande õiguslikku tähendust
3-3-1-79-13 23.01.2014 Kohus selgitab maksukohustuslase intressinõude arestimise võimalusi
3-3-1-84-13 27.01.2014 Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi
3-3-1-75-13 26.02.2014 Vaidlus puudutas sõiduki arestimist
3-3-1-4-14 05.05.2014 Kohus selgitab MKS § 1361 kohaldamise eeldusi võimaliku vastutusotsuse tagamisel

|   
| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo