Maksumaksja portaal - Maksuinfo - RIIGIKOHTU LAHENDID MAKSUASJADES - Põhiseaduslikkuse järelevalve
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              
Number

Kuupäev

Õigusakt, mille põhiseadusele vastavust kontrolliti

III-4/A-4

04.11.1993

Maksukorralduse seadus (vastu võetud 28.09.1993)

III-4/A-5/94

30.09.1994

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 25 lg 3 Eesti NSV taluseaduse § 30 lg 2 kehtetuks tunnistamise osas

III-4/A-9/94

07.12.1994

Tulumaksuseaduse rakendamise juhendi punkti 1.5 kolmas lõik

3-4-1-2-98

23.03.1998

Tollitariifiseaduse § 15 lg 3 ja 5

3-4-1-5-98

17.06.1998

Vabariigi Valitsuse 07.03.1995 määruse nr 95 “Vabariigi Valitsuse 1996. a 18. detsembri 1992. a määruse nr 348 muutmine ja täiendamine” punktid 3.5, 3.6 ja 7

3-4-1-8-98

23.11.1998

Rahandusministri 30.12.1993 määrusega nr 205 kinnitatud Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse rakendamise juhend

3-4-1-11-98

22.12.1998

Tallinna Linnavolikogu 22.02.1996 määrusega nr 8 kinnitatud "Tallinna vanalinna sissesõidu ja vanalinnas parkimise eeskirja" punktid 2, 6, 7 ja 8

3-4-1-2-00

09.02.2000

Narva Linnavalitsuse 16.04.1999 määrus nr 672 "Transiittranspordi platsi kasutamise eeskirjade kinnitamine" ja selle lisa ning 04.06.1999 määrus nr 1215 "Transiittranspordi platsi kasutamise eeskirjade täiendamine" ja selle lisa

3-4-1-5-00

12.05.2000

Vabariigi Valitsuse 27.05.1993 määrus nr 161 "Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kohta"

3-4-1-10-00

22.12.2000

Vabariigi Valitsuse 06.11.1996 määrusega nr 268 kinnitatud "Maa enampakkumisega erastamise korra" punkti 17 lg 2 alapunkt 2 ja punkt 49 esimene lause

3-4-1-3-01

22.02.2001

Vabariigi Valitsuse 27.05.1993 määrus nr 161 "Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kohta"

3-1-1-27-01

07.12.2001

Tallinna Linnavolikogu 23.09.1999 määruse nr 32 lisa "Sõidukite tasulise parkimise kord" punktid 2.4 ja 4.1

3-4-1-1-02

06.03.2002

Käibemaksuseaduse § 18 lg 8 teine lause

3-4-1-4-02

10.04.2002

Tallinna Linnavolikogu 10.12.1998 määrusega nr 43 kinnitatud "Turul ja tänaval kauplemise eeskirja" p 4.6

3-4-1-6-02

12.06.2002

Käibemaksuseaduse § 18 lg 8 teine lause (01.01.2000 kuni 01.01.2002 kehtinud redaktsioonis)

3-4-1-8-02

05.11.2002

Maksukorralduse seaduse § 28 lg 4 ning selle alusel antud rahandusministri määrused

3-4-1-22-03

19.12.2003

Kohtutäituri seaduse § 21 lg 2 ja 3, justiitsministri 16.02.2001 määrus nr 16 "Kohtutäiturite tasumäärad"

3-2-1-143-03

17.06.2004

Eesti Haigekassa seaduse § 4 lg 2 (01.01.2001 kuni 01.10.2002 kehtinud redaktsioonis)

3-4-1-14-04

18.11.2004

Tallinna Linnavolikogu 30.01.2003 määruse nr 9 lisa "Parkimistasu" punkti 4.4 teine lause

3-4-1-12-07

26.09.2007

Käibemaksuseaduse § 15 lg 2 p 6

3-4-1-15-07

08.10.2007

Vedelkütusevaru seaduse § 9 ja § 8 lg 2 (kuni 30.11.2006 kehtinud redaktsioonis)

3-4-1-18-07

26.11.2007

Pakendiaktsiisi seaduse § 2 punkt 7 ja rahandusministri 07.03.1997 määrus nr 24 (27.07.2000 kuni 31.12.2004 kehtinud redaktsioonis)

3-4-1-20-07

09.04.2008

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 390 lg 1 esimene lause ja § 660 lg 1

3-4-1-6-08

01.07.2008

Lennundusseaduse § 71 lõike 2 teine lause

3-4-1-9-08

03.07.2008

Maksukorralduse seaduse § 84

3-4-1-14-08

15.12.2008

Raamatupidamise seaduse § 32 lg 1, rahandusministri 11.12.2003 määruse nr 105 § 11 lg 5

3-4-1-4-09

26.06.2009

Maksukorralduse seaduse § 105 lg 6

3-4-1-6-09

17.07.2009

Riigilõivuseaduse § 56 lõige 181

3-4-1-14-09

20.10.2009

Tuletorni- ja jäämurdetasude määrad ja tasude sissenõudmist reguleerivad õigusaktid

3-4-1-25-09

15.12.2009

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 131 lg 2 ja lg 3 ning riigilõivuseaduse lisa 1

3-4-1-8-09

16.03.2010

Riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse § 16, § 17 p 1, § 19 p-d 2 ja 3, § 20 p-d 3 ja 4 ning muudatuste rakendamiseks antud kaks Vabariigi Valitsuse määrust

3-4-1-1-10

08.06.2010

Narva Linnavalitsuse 04.03.2009 määruse nr 285 § 11 ja Narva Linnavalitsuse 15.07.2009 määruse nr 843 § 4

3-4-1-8-10

06.12.2010

ATKEAS § 22 lg 1 p 4 (enne 01.03.2010 kehtinud redaktsioonis) ja ATKEAS § 24 lõige 10

3-4-1-15-10

03.03.2011

Maksukorralduse seaduse § 56 ja 64 lg 1 p 6

3-3-1-50-10

30.03.2011

Halduskohtumenetluse seadustiku § 741, § 29 lg 3 ja § 30 lg 2 p 2, maksukorralduse seaduse § 1361

3-2-1-62-10

12.04.2011

Riigilõivuseaduse § 56 lg-d 1 ja 19 ning lisa 1 viimane lause, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 183 lg 1 esimene lause

3-4-1-13-10

19.04.2011

Halduskohtumenetluse seadustiku § 91 lõike 1 teine lause

3-4-1-15-11

12.10.2011

Liiklusseaduse § 202 lõike 7 esimene lause, Vabariigi Valitsuse 27.08.2002 määrus nr 279

3-4-1-17-11

01.11.2011

Riigilõivuseaduse § 57 lõiked 1 ja 22 ning lisa 1 viimane lause

3-4-1-19-11

01.11.2011

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 182 lõike 2 punkt 3

3-3-1-28-11

10.11.2011

Halduskohtumenetluse seadustiku § 741 lg 1, § 30 lg 2 p 2, maksukorralduse seaduse § 1361

3-3-1-33-11

22.11.2011

Halduskohtumenetluse seadustiku § 91 lõike 1 teine lause

3-3-1-22-11

29.11.2011

Riigilõivuseaduse § 56 lg 11

3-4-1-24-11

31.01.2012

Vedelkütuse seaduse § 42 lg 5 p 1 ja § 36 lg 5

3-3-1-15-12

27.11.2012

Maksukorralduse seaduse § 1361

3-3-1-82-12

09.04.2013

Maksukorralduse seaduse § 1361

3-4-1-7-13

14.05.2013

Vanemahüvitise seaduse § 3 lg 7

3-4-1-27-13

16.12.2013

Vabariigi Valitsuse 12.11.2009 määrused nr 171 ja 172

3-4-1-52-13

29.01.2014

Maamaksuseaduse § 11 lg 3

3-4-1-15-16

29.03.2017

Maksukorralduse seaduse § 117

3-4-1-17-16

11.05.2017

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lõike 5 punkti 4 ja töötuskindlustuse seaduse § 6 lõike 1 punkt 1

3-4-1-5-17

30.06.2017

Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (RT I, 24.12.2016, 1) § 3 punktide 3–6 ning punktid 12 ja 14

|   
| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo