Maksumaksja portaal - Maksuinfo - RIIGIKOHTU LAHENDID MAKSUASJADES - Maksukorraldus
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              
Number

Kuupäev

Vaidluse sisu lühikirjeldus

Maksuhalduri pädevus, aktid ja toimingud

III-3/1-16/95

22.09.1995

Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet

3-3-1-20-98

19.06.1998

Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet

3-3-1-12-99

05.04.1999

Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet

3-3-1-14-98

13.04.1999

Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet kolmandalt isikult

3-3-1-21-99

17.05.1999

Kohus selgitab maksuhalduri pädevust ja kohtuotsuse motiveerimise põhimõtteid

3-3-1-33-99

05.10.1999

Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet

3-3-1-32-99

18.10.1999

Kohus selgitab maksu määramise ettekirjutuse õiguslikku iseloomu ja korduva ettekirjutuse lubatavust

3-3-1-4-00

03.04.2000

Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet

3-3-1-61-00

06.03.2001

Vaidlus puudutab maksukohustuslaselt teabe nõudmise õigust

3-3-1-3-01

13.03.2001

Kohus selgitab maamaksuteate kui haldusakti õiguslikku tähendust

3-3-1-31-01

20.06.2001

Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet kolmandalt isikult

3-3-1-35-02

13.06.2002

Kohus selgitab maksusaladuse hoidmise kohustust ja selle rikkumise tagajärgi

3-3-1-48-04

20.10.2004

Kohus selgitab revisjoni mõistet ja maksuotsuse muutmise piiranguid

3-3-1-82-04

16.12.2004

Kohus selgitab muutva tingimusega maksuotsuse olemust

3-3-1-21-08

16.06.2008

Kohus selgitab maksuteate täitmise peatamise tagajärgi ning ebaõigesti määratud maksu võla avalikustamisest tekkinud kahju ärahoidmise ja hüvitamise võimalusi

3-3-1-60-08

27.11.2008

Vaidlus puudutab maksuvõla arvestamist ja sissenõudmist

3-3-1-67-09

09.12.2009

Kohus selgitab kolmanda isiku kaasamise vajadust maksumenetluses

3-3-1-98-10

30.03.2011

Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet menetlusväliselt kolmandalt isikult

3-3-1-24-11

24.05.2011

Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet menetlusväliselt kolmandalt isikult

3-3-1-25-11

02.06.2011

Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet menetlusväliselt kolmandalt isikult

3-3-1-26-11

02.06.2011

Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet menetlusväliselt kolmandalt isikult

3-3-1-70-12

10.01.2013

Kohus selgitab, et MTA esialgset otsust teha Vabariigi Valitsusele ettepanek kustutada isik tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast ei ole iseseisvalt kohtus vaidlustatav

3-3-1-63-13

03.12.2013

Kohus selgitab, et kui maksuhaldur jättis vaide õigusvastaselt läbi vaatamata, võib maksukohustuslane taotleda halduskohtult vaide esemeks olnud haldusakti tühistamist, mitte vaide uut läbivaatamist

3-3-1-55-13

26.03.2014

Kohus selgitab kolmanda isiku kaasamise vajadust maksumenetluses

3-3-1-90-13

14.04.2014

Vaidlus puudutab teabe nõudmist menetlusväliselt kolmandalt isikult

3-3-1-46-14

28.10.2014

Vaidlus puudutab maksuhalduri pädevust nõuda teavet enne maksukohustuse tekkimist

3-3-1-75-14

19.02.2015

Kohus selgitab maksuotsuse muutmise ja muutva tingimuse määramisega seonduvat

3-3-1-78-14

06.03.2015

Kohus selgitab, et ebamõistlikult pikk haldusmenetlus ei anna alust maksuotsuse tühistamiseks

3-3-1-3-16

17.05.2016

Kohus selgitab, et kui maksukohustuslane nõustub kontrolli tulemustega ning parandab maksudeklaratsioonid maksuhalduri soovitud viisil, siis ei saa maksukohustuslane neid deklaratsioone hiljem uuesti parandada, vaid ta peab taotlema maksuotsuse muutmist

Uurimispõhimõte, tõendamiskoormus

3-3-1-50-99

07.02.2000

Kohus selgitab raamatupidamisarvestuse tähendust maksustamisel

3-3-1-15-02

03.04.2002

Kohus selgitab raamatupidamisarvestuse tähendust maksustamisel ja raamatupidamise algdokumendi vorminõudeid

3-3-1-21-02

28.05.2002

Kohus selgitab raamatupidamisarvestuse tähendust maksustamisel

3-3-1-26-02

19.06.2002

Kohus selgitab maksuhalduri kohustust nõustada ja abistada maksumaksjat vormiveaga kuludokumendi parandamisel

3-3-1-40-02

02.10.2002

Kohus selgitab maksumaksja arvepidamiskohustust ja sularahaarvestuse pidamise nõudeid

3-3-1-30-04

28.06.2004

Kohus selgitab maksuhalduri kohustust nõustada ja abistada maksumaksjat revisjoni käigus ning selgitada välja maksukohustust vähendavad asjaolud

3-3-1-39-04

14.10.2004

Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid

3-3-1-50-04

02.12.2004

Kohus selgitab sisendkäibemaksu mahaarvamise põhimõtteid olukorras, kui ostudokumendid on hävinenud

3-3-1-51-04

02.12.2004

Kohus selgitab sisendkäibemaksu mahaarvamise põhimõtteid olukorras, kui ostudokumendid on hävinenud

3-3-1-80-04

16.12.2004

Kohus selgitab haldusmenetluse uuendamise põhimõtteid

3-3-1-20-05

06.06.2005

Kohus selgitab revisjoni mõistet ja maksuotsuse muutmise piiranguid

3-3-1-34-07

20.06.2007

Kohus selgitab tõendamiskoormuse jagunemise põhimõtteid

3-3-1-47-07

14.11.2007

Kohus selgitab maksukohustuslase võimalusi esitada pärast maksuotsuse tegemist uusi tõendeid

3-3-1-45-07

29.11.2007

Kohus selgitab revisjoni mõistet ja maksuotsuse muutmise piiranguid

3-1-1-57-07

22.10.2007

Kohus selgitab hindamise teel maksustamise võimalusi kriminaalasjas

3-3-1-70-08

14.01.2009

Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid

3-3-1-60-11

01.02.2012

Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid

3-3-1-42-13

16.10.2013

Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid

3-3-1-49-13

17.12.2013

Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid

3-3-1-54-13

12.12.2013

Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid

3-3-1-55-14

19.11.2014

Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid

3-3-1-65-14

11.02.2015

Kohus selgitab uurimispõhimõtte rakendamist ja tõendamiskoormuse jaotumist

3-3-1-9-15

08.04.2015

Kohus selgitab, et jälitustoimingu protokolle ei saa kasutada maksuasjas tõendina

Tehingu majanduslikust sisust lähtuva tõlgendamise põhimõte

3-3-1-31-99

04.10.1999

Kohus selgitab tehingute majanduslikust sisust lähtuva tõlgendamise põhimõtteid

3-3-1-72-04

08.12.2004

Kohus selgitab tühise tehingu tähendust maksustamisel

3-3-1-62-06

11.01.2007

Kohus selgitab, et tehingute majanduslikust sisust lähtuv maksustamine kehtis maksuõiguse üldise põhimõttena ka enne vastava sätte toomist maksukorralduse seadusesse

3-3-1-90-07

13.02.2008

Kohus selgitab juhatuse liikme tasu ja dividendi eristamise põhimõtteid

3-4-1-9-08

03.07.2008

Riigikohus jättis läbi vaatamata taotluse tunnistada MKS § 84 põhiseadusevastaseks

3-3-1-57-08

06.11.2008

Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist

3-3-1-23-09

17.06.2009

Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist

3-3-1-52-09

04.11.2009

Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist

3-3-1-59-09

04.11.2009

Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist

3-3-1-73-09

26.11.2009

Kohus selgitab tehingute tõlgendamise põhimõtteid

3-1-1-89-10

02.02.2011

Kohus selgitab tehingute tõlgendamise põhimõtteid

3-3-1-15-11

25.04.2011

Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist

3-3-1-23-11

26.05.2011

Vaidlus puudutab äriühingu tulu ümberkvalifitseerimist äriühingu nimel tegutsenud füüsilise isiku ettevõtlustuluks

3-3-1-42-11

26.09.2011

Vaidlus puudutab välismaise äriühingu tulude omistamist Eesti äriühingule

3-3-1-46-11

11.01.2012

Kohus selgitab näiliku tehingu maksutagajärgi

3-3-1-79-11

13.02.2012

Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist

3-3-1-33-12

14.12.2012

Kohus selgitab näiliku tehingu maksutagajärgi ja topeltmaksustamise ärahoidmise võimalusi

3-3-1-71-12

25.04.2013

Kohus selgitab, et tehing võib olla näilik ka ainult müügihinna osas ning maksuhalduril on õigus müügihinda vähendada vastavalt poolte tegelikule kokkuleppele

3-2-1-82-14

12.05.2015

Vaidlus puudutab juriidiliste isikutega sõlmitud käsunduslepingute ümberkvalifitseerimist füüsilise isikuga sõlmitud käsundus- ja töölepinguteks

3-3-1-25-15

11.09.2015

Vaidlus puudutab juriidiliste isikutega sõlmitud käsunduslepingute ümberkvalifitseerimist füüsilise isikuga sõlmitud käsundus- ja töölepinguteks

3-3-1-12-15

12.10.2015

Vaidlus puudutab juriidiliste isikutega sõlmitud käsunduslepingute ümberkvalifitseerimist füüsilise isikuga sõlmitud käsundus- ja töölepinguteks

Aegumine, tähtaegade arvutamine, dokumentide kättetoimetamine

III-3/1-22/95

13.10.1995

Kohus selgitab haldusakti vormistamise ja kättetoimetamise nõudeid

3-3-1-18-99

03.05.1999

Kohus selgitab maksu määramise lubatud tähtaegu

3-3-1-49-03

20.06.2003

Kohus selgitab, et maksuotsus (ettekirjutus) tuleb enne aegumistähtaja lõppu maksumaksjale kätte toimetada

3-3-1-10-04

03.03.2004

Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist ja kaebetähtaja arvutamist

3-3-1-40-04

03.11.2004

Kohus selgitab aegumise arvutamise põhimõtteid

3-2-1-71-06

12.10.2006

Kohus selgitab pankrotiasjas maksuvõla aegumise põhimõtteid

3-3-1-38-06

18.10.2006

Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist pankrotis maksukohustuslasele

3-3-1-75-07

19.12.2007

Vaidlus puudutab haldusakti kättetoimetamist välismaale ja kohtusse pöördumise tähtaja arvutamist

3-3-1-3-08

10.04.2008

Kohus selgitab revisjoni mõistet ja aegumise arvutamist

3-3-1-43-08

25.09.2008

Kohus selgitab aegumise peatumist MKS § 99 lg 2 alusel

3-3-1-65-09

13.10.2009

Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist ja kaebetähtaja arvutamist

3-3-1-74-09

20.01.2010

Kohus selgitab tahtluse tuvastamist ja 6-aastase aegumistähtaja kohaldamist

3-3-1-100-10

10.03.2011

Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist ja kaebetähtaja arvutamist

3-3-1-54-11

20.10.2011

Kohus selgitab tahtluse tuvastamist ja 6-aastase aegumistähtaja kohaldamist

3-3-1-24-12

14.06.2012

Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist ja kaebetähtaja arvutamist

3-3-1-67-12

18.12.2012

Kohus selgitab tahtluse tuvastamist ja 6-aastase aegumistähtaja kohaldamist

3-2-1-54-13

21.06.2013

Kohus selgitab tsiviilasjas, et solidaarvõlgniku tagasinõudeõigus teise solidaarvõlgniku vastu aegub sama tähtaja jooksul, millal aeguks maksuhalduri nõudeõigus

3-3-1-30-13

21.06.2013

Vaidlus puudutab halduskohtusse pöördumise tähtaja arvutamist

3-3-1-63-13

03.12.2013

Vaidlus puudutab haldusakti kättetoimetamise aega

3-2-1-28-14

30.04.2014

Vaidlus puudutab täisühingu osaniku vastutuse aegumist

3-3-1-43-14

19.11.2014

Kohus selgitab tahtluse tuvastamist ja 6-aastase aegumistähtaja kohaldamist

Maksunõuete täitmise erimenetlused

III-3/1-18/95

06.10.1995

Kohtulahendis selgitatakse maksumaksja ja maksu kinnipidaja vastutust 1989. ja 1994. aasta maksukorralduse seaduse alusel

3-3-1-44-02

31.10.2002

Vaidlus puudutab maksunõuete täitmist pankrotimenetluses

3-3-1-11-07

25.04.2007

Kohus selgitab solidaarse vastutuse rakendamise korda

3-3-1-25-07

06.06.2007

Kohus selgitab maksunõuete esitamist pärandvara suhtes

3-3-1-63-07

19.11.2007

Vaidlus puudutab maksunõuete täitmist pankrotimenetluses

3-3-1-56-07

28.11.2007

Kohus selgitab maksuvõla kustutamise võimalusi MKS § 114 lg 3 alusel

3-3-1-58-09

22.10.2009

Kohus selgitab pärijate kaasamise vajalikkust pärandvaraga seotud maksumenetluses

3-2-1-122-09

18.11.2009

Kohus selgitab tsiviilasjas, et saneerimismenetluses saab ümber kujundada ka maksunõudeid

3-3-1-72-98

17.12.2009

Kohus selgitab maksumaksja õigust nõuda maksu kinnipidajalt liigselt kinni peetud maksu tagastamist

3-2-1-120-10

15.12.2010

Vaidlus tsiviilasjas puudutab tehingu tagasivõitmist maksuvõla sissenõudmise menetluses

3-3-1-48-10

25.04.2011

Kohus selgitab, et ka esialgse õiguskaitse kehtivuse ajal saab maksuvõla tasumist ajatada

3-3-1-34-11

06.06.2011

Kohus selgitab, et pärast maksukohustuslase pankroti väljakuulutamist saab nõudeid tema vastu esitada ainult pankrotimenetluses ning halduskohus peab maksuvaidluses menetluse lõpetama

3-2-1-94-11

30.11.2011

Vaidlus tsiviilasjas puudutab tehingu tagasivõitmist maksuvõla sissenõudmise menetluses

3-2-1-118-11

08.12.2011

Vaidlus puudutab välisriigi maksunõude tunnustamist pankrotimenetluses

3-3-1-6-12

16.04.2012

Vaidlus puudutab ettevõtte üleandmisega kaasnevat maksukohustuste üleminekut

3-3-1-55-13

26.03.2014

Vaidlus puudutab ettevõtte üleandmisega kaasnevat maksukohustuste üleminekut

3-2-1-92-14

05.11.2014

Vaidlus puudutab välisriigi maksunõude sundtäitmist pärast pankrotimenetluse lõppu

3-3-1-49-14

10.12.2014

Vaidlus puudutab vedelkütuse seaduse alusel tagatisraha määramist ja suurendamist

3-2-1-4-16

16.03.2016

Vaidlus puudutab käendaja kohustusi tasuda maksuvõlg

3-3-1-4-16

18.04.2016

Vaidlus puudutab pankrotimenetluses täitmata jäänud maksunõude sundtäitmise aegumistähtaega

3-3-1-6-16

17.10.2016

Kohus selgitab, kuidas vältida topeltmaksustamist, kui maksualases kuriteos süüdimõistetud isikule on tehtud vastutusotsus kuriteo tulemusena maksmata jäänud maksude tasumise kohta ning sama summa on konfiskeeritud kui kuriteo tulemusel saadud tulu

Juhatuse liikme maksuõiguslik vastutus

3-3-1-41-05

31.10.2005

Vaidlus puudutab juhatuse liikme vastutust äriühingu maksuvõla eest

3-3-1-53-05

21.11.2005

Vaidlus puudutab juhatuse liikme vastutust äriühingu maksuvõla eest

3-3-1-75-09

04.12.2009

Kohus selgitab, et äriühingu registrist kustutamisega lõpevad ka tema maksuvõlad ja juhatuse liikme solidaarne vastutus

3-3-1-23-12

12.12.2012

Vaidlus puudutab juhatuse liikme vastutust äriühingu maksuvõla eest

3-2-1-188-12

25.02.2013

Kohus selgitab tsiviilasjas, et maksuhalduril on õigus esitada maksuvõlglasest äriühingu endise juhatuse liikme vastu kahju hüvitamise nõue hagimenetluses

3-3-1-17-13

12.06.2013

Vaidlus puudutab juhatuse liikme vastutust äriühingu maksuvõla eest

3-2-1-110-13

17.10.2013

Kohus selgitab tsiviilasjas, millistel tingimustel saab juhatuse liikme poolt maksuseaduste ja raamatupidamisnõuete rikkumine kujutada endast kahju tekitamist aktsiaseltsile

3-3-1-37-13

19.12.2013

Kohus selgitab, et juhatuse liikme tegevus äriühingu sisesuhtes ja sellest tulenevad rikkumised võivad tuua kaasa vastutusotsuse tegemise üksnes erandjuhul, kui tuvastatakse, et juhatuse liikme tegevuse eesmärk oli jätta maksud tasumata

3-3-1-83-13

13.02.2014

Vaidlus puudutab juhatuse liikme süü hindamist vastutusotsuse tegemisel

3-2-1-28-14

30.04.2014

Vaidlus puudutab täisühingu osaniku vastutuse aegumist

3-3-1-24-14

09.06.2014

Kohus selgitab, et MKS §-s 99 sätestatud maksu määramise aegumise peatumise alused on kohaldatavad ka vastutusotsuse tegemisel

3-3-1-43-14

19.11.2014

Vaidlus puudutab juhatuse liikme süü hindamist vastutusotsuse tegemisel

Tagastusnõue

3-3-1-17-98

08.05.1998

Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist

3-3-1-18-03

09.04.2003

Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist

3-3-1-19-03

09.04.2003

Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist

3-3-1-36-03

16.04.2003

Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist

3-3-1-39-03

05.05.2003

Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist

3-3-1-82-04

16.12.2004

Kohus selgitab tagastusnõude esitamise ja täitmise korda

3-3-1-8-06

06.04.2006

Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist MKS § 107 alusel

3-3-1-22-06

13.04.2006

Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist MKS § 107 alusel

3-3-1-37-06

08.06.2006

Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist MKS § 107 alusel

3-3-1-89-06

05.02.2007

Kohus selgitab tagastusnõude aegumise põhimõtteid

3-3-1-45-07

29.11.2007

Kohus selgitab tagastusnõude aegumise põhimõtteid

3-3-1-8-08

07.04.2008

Kohus selgitab, et käibemaksu tagastamine ei võta maksuhaldurilt õigust üldise aegumistähtaja jooksul maksumaksjat kontrollida ja tagastatud käibemaksu hiljem maksuotsusega tagasi nõuda

3-3-1-55-09

17.12.2009

Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist MKS § 107 alusel

3-3-1-64-12

20.03.2013

Vaidlus puudutab käibemaksu tagastusnõude peatamise ja pikendamise menetlusi

3-3-1-20-13

16.05.2013

Vaidlus puudutab ühise tuludeklaratsiooni alusel tekkinud tagastusnõude arestimist

3-3-1-53-15

07.12.2015

Vaidlus puudutab tagastusnõude ülemineku ja loovutamise võimalusi

Maksuintressid

3-3-1-9-00

17.04.2000

Kohus selgitab intresside määramise ettekirjutuse motiveerimise nõudeid

3-3-1-33-01

27.06.2001

Kohus selgitab intresside määramise ettekirjutuse motiveerimise nõudeid

3-3-1-7-03

26.08.2003

Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist

3-3-1-40-03

26.08.2003

Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist

3-3-1-59-03

09.09.2003

Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist

3-3-1-35-03

16.09.2003

Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist

3-3-1-50-03

02.10.2003

Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist

3-3-1-3-04

05.02.2004

Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist

3-3-1-63-04

08.12.2004

Kohus selgitab maksuhalduri kohustust maksta maksumaksjale intressi tagastusnõude täitmisega viivitamise eest

3-3-1-7-06

29.03.2006

Vaidlus puudutab intresside aegumist ja MKS üleminekusätete rakendamist

3-3-1-9-06

27.04.2006

Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist

3-3-1-11-06

18.05.2006

Vaidlus puudutab intresside sundtäitmise aegumist

3-3-1-75-06

15.11.2006

Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist

3-3-1-74-06

29.11.2006

Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist

3-3-1-30-07

13.06.2007

Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist

3-3-1-44-07

28.11.2007

Vaidlus puudutab intresside aegumist

3-3-1-21-08

16.06.2008

Kohus selgitab maksuteate täitmise peatamise tagajärgi intressiarvestusele

3-3-1-91-08

05.03.2009

Kohus selgitab, et koos maksusummaga aegub ka intress, isegi kui intressinõue ise ei oleks aegunud. Kui maksumaksja pärast aegumistähtaja möödumist vabatahtlikult täidab maksu- või intressikohustuse, on tal õigus nõuda enammakse tagastamist

3-3-1-68-09

30.11.2009

Kohus selgitab, et kui kriminaalmenetluse lõpetamisel KrMS § 202 alusel (oportuniteedi alusel) on jäänud menetluse lõpetamise määruses märkimata maksuvõlalt intressi tasumise kohustus, ei too see kaasa intressikohustuse lõppemist ega võta maksuhaldurilt õigust intressi hiljem haldusaktiga sisse nõuda

3-3-1-71-10

24.11.2010

Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist

3-3-1-1-11

06.04.2011

Vaidlus puudutab tagastusnõude täitmist ja intresside arvestamist maksumaksja kasuks

3-3-1-2-11

06.04.2011

Vaidlus puudutab tagastusnõude täitmist ja intresside arvestamist maksumaksja kasuks

3-3-1-79-13

23.01.2014

Vaidlus puudutab tagastusnõudelt intressi arvestamise korda

3-3-1-61-15

14.03.2016

Vaidlus puudutab tagastusnõude täitmist ja intresside arvestamist maksumaksja kasuks

3-3-1-35-16

24.11.2016

Vaidlus puudutab tagastusnõude täitmist ja intresside arvestamist maksumaksja kasuks

Ennetavad täitetoimingud enne maksukohustuse määramist

3-3-1-50-10

30.03.2011

Vaidlus puudutas MKS § 1361 alusel antud kohtumääruse edasikaebamise õiguse puudumist

3-3-1-28-11

10.11.2011

Vaidlus puudutas MKS § 1361 alusel antud kohtumääruse edasikaebamise õiguse puudumist

3-3-1-15-12

27.11.2012

Kohus selgitab MKS § 1361 kohaldamise eeldusi

3-3-1-16-12

28.01.2013

Vaidlus puudutas MKS § 1361 alusel antud kohtumääruse edasikaebamise õiguse puudumist

3-3-1-82-12

09.04.2013

Vaidlus puudutas MKS § 1361 alusel antud kohtumääruse edasikaebamise õiguse puudumist

3-3-1-4-13

30.04.2013

Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi

3-3-1-8-13

30.04.2013

Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi

3-3-1-26-13

06.06.2013

Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi

3-3-1-31-13

13.06.2013

Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi

3-3-1-28-13

18.06.2013

Kohus selgitab tulevikus tekkivate tagastusnõuete arestimise võimalusi

3-3-1-32-13

19.06.2013

Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi

3-3-1-27-13

09.10.2013

Kohus selgitab ettemaksukontol tehtud tasaarvestuse kande õiguslikku tähendust

3-3-1-79-13

23.01.2014

Kohus selgitab maksukohustuslase intressinõude arestimise võimalusi

3-3-1-84-13

27.01.2014

Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi

3-3-1-75-13

26.02.2014

Vaidlus puudutas sõiduki arestimist

3-3-1-4-14

05.05.2014

Kohus selgitab MKS § 1361 kohaldamise eeldusi võimaliku vastutusotsuse tagamisel

|   
| EML © 2006 - 2019 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo