Maksumaksja portaal - Maksuinfo - MAKSUSEADUSTE MUUDATUSED - Käibemaksuseaduse muutmise seadus (jõustub 1.3.2014)
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              
Põhilised muudatused on seotud 2015. aastal rakenduvate EL käibemaksudirektiivi muudatuste ülevõtmisega. Muudetakse elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse maksustamise kohta (§ 10) ning sätestatakse maksustamise erikord, mille kohaselt võib mitmes liikmesriigis teenuseid osutav maksukohustuslane esitada käibedeklaratsiooni ja maksta käibemaksu ainult ühes riigis (§ 43).

Vt MTA selgitusi siit.


KMS § 29 täiendatakse kahe uue lõikega (51 ja 52), mis annavad õiguse arvata maha enne käibemaksukohustuslaseks registreerimise päeva saanud teenuste sisendkäibemaks, kui teenused osutati maksustatava käibena edasi pärast maksukohustuslaseks registreerimist, samuti antakse õigus arvata maha sisendkäibemaks enne isiku käibemaksukohustuslaseks registreerimist soetatud ja kasutusse võetud põhivaralt. Muudatused on ajendatud Euroopa Kohtu lahenditest.

KMS § 29 lg 7 täiendatakse lausega, mille kohaselt ei ole käibemaksukohustuse vähendamine lubatud, kui kauba müüja või teenuse osutaja esitas kreeditarve põhjusel, et ostja on kauba või teenuse eest jätnud täielikult või osaliselt tasumata. Seni kehtivas redaktsioonis sellist keeldu ei ole.

Vt menetlusinfot: 506 SE
Vt vastuvõetud seadust: https://www.riigiteataja.ee/akt/118022014002

|   
| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo