Maksumaksja portaal - Maksuinfo - MAKSUSEADUSED - Tulumaksuseadus koos rakendusaktidega
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              
TULUMAKSUSEADUS (TuMS)

Rakendusaktid:

  • Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste koondnimekiri: MTA

Tulumaksuga seotud deklaratsioonide, lisade ja tõendite vormid:

Tööandja jt juriidiliste isikute vormid (rahandusministri 29.11.2010 määrus nr 60)

Vorm TSD

Vorm TSD. Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon RT, MTA

Vormi TSD lisa 1. Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks RT, MTA, juhend

Vormi TSD lisa 2. Mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks RT, MTA, juhend

Vormi TSD lisa 3. Mitteresidendist juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks RT, MTA, lisaleht, juhend

Vormi TSD lisa 4. Erisoodustused RT, MTA, juhend

Vormi TSD lisa 5. Kingitused ja annetused ning vastuvõtukulud RT, MTA, juhend

Vormi TSD lisa 6. Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed ning püsivast tegevuskohast väljaviidud kasum RT, MTA, juhend

Vormi TSD lisa 7. Dividendid, muud kasumieraldised ja väljamaksed omakapitalist RT, MTA, lisaleht 1 (saadud tulud), lisaleht 2 (üle antud ja saadud õigused), juhend

Vorm ESD. Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel RT, MTA

MTA kakskeelsed vormid


Vormi TSD tehnilised spetsifikatsioonid (MTA)

Tõendid

Vorm TSM. Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutuste tõend RT, MTA (EST), (ENG), juhend (ENG)

Vorm TSM MR. Mitteresidendile tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend RT, MTA (EST), MTA (ENG)

Vorm TD. Omakapitalist tehtud väljamaksete tõend RT, Vorm TD (MTA)

Vorm TPS. Töötaja eest tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõend RT, Vorm TPS (MTA)


Vorm INF

Vorm INF 1. Dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete saajate deklaratsioon RT, MTA

Vorm INF 2. Füüsiliste isikute tasutud eluasemelaenu intresside deklaratsioon RT, MTA

Vorm INF 3. Füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsioon RT, MTA

Vorm INF 4. Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon RT, MTA

Vorm INF 5. Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel füüsilistelt isikutelt saadud kindlustusmaksete deklaratsioon RT, MTA

Vorm INF 6. Füüsiliste isikute soetatud vabatahtliku pensionifondi osakute ja nende soetamisel makstud summade deklaratsioon RT, MTA

Vorm INF 9. Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioon RT, MTA, täitmise juhend (MTA)

Vorm INF 12. Mitteresidentidele makstud intressi deklaratsioon RT, MTA

Vorm INF 14. Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon RT, MTA, täitmise juhend (MTA)

Vorm INF 16. Residendist füüsilistele isikutele makstud intressi ja kindlustushüvitise deklaratsioon RT, MTA

Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon (rahandusministri 14.06.2011 määrus nr 30)

Vorm A. Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon RT, MTA

Vorm A lisalehed RT, MTA

  • Välismaal saadud tulu ning välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse maksud ja maksed MTA

Vorm E. Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu RT, MTA

Vormi E lisa. Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine RT, MTA

Vorm MM. Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu RT, MTA

Vormi MM lisa. Osalused madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus RT, MTA

MTA kakskeelsed vormid ja vormide täitmise juhendid:

Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi vormid (rahandusministri 24.01.2014 määrus nr 6)

Vorm A1. Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, deklaratsioon RT, MTA (EST/ENG)

Vorm E1. Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon RT, MTA (EST/ENG)

Vormi E1 lisa. Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine RT, MTA

Vorm V1. Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon RT, MTA (EST/ENG)

Vorm R. Füüsilise isiku residentsuse määramise vorm RT, MTA (EST/ENG)

Vorm TSM LIF. Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsioon RT, MTA

Muud MTA vormid:

  • Vorm R2. Avaldus mitteresidendist maksumaksja registreerimiseks EST/ENG, EST/RUS
  • Vorm R3. Taotlus mitteresidendi registreerimiseks EST, ENG, RUS
  • Vorm R4. Mitteresidendist maksumaksja registriandmete muutmise, tegevuse lõpetamise või püsiva tegevuskoha likvideerimise avaldus EST/ENG, EST/RUS

Muud materjalid:

MTA selgitused ja juhendid:

|   
| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo