Maksumaksja portaal - Maksuinfo - EUROOPA LIIDU ÕIGUS - Euroopa Liidu direktiivid käibemaksu valdkonnas
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              
Nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ, 28. november 2006 , mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi

Tegemist on uue terviktekstiga, millesse on koondatud varem kehtinud direktiivid, nende muudatused, samuti uute liikmeriikide liitumisel liitumisaktides kokkulepitud erandid. Vajadus uue tervikteksti järele oli tingitud sellest, et arvukad muudatused ja erandid muutsid kuuendast direktiivist arusaamise väga raskeks. Uus tekst on oluliselt paremini liigendatud, uues direktiivis on 414 artiklit. Uus direktiiv kehtib 1. jaanuarist 2007. Varem kehtinud direktiivid tunnistatakse kehtetuks ja viited direktiivile asendatakse uutega. Direktiivi lisas XII on toodud ka vana ja uue direktiivi sätete vastavustabel. Sisulisi muudatusi võrreldes varasema direktiiviga on minimaalselt, nende ülevõtmiseks anti liikmesriikidele aega 2008. aastani.

Direktiivi terviktekst 2010. aasta septembri seisuga

eesti keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0112:20100811:ET:PDF
inglise keeles:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0112:20100811:EN:PDF
prantsuse keeles:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0112:20100811:FR:PDF

saksa keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0112:20100811:DE:PDF

undefinedundefinedundefined

Nõukogu rakendusmäärus 282/2011/EL, 15. märts 2011, millega sätestatakse ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ rakendusmeetmed

Selle määruse eesmärk on tagada kehtiva käibemaksusüsteemi ühetaoline kohaldamine direktiivi 2006/112/EÜ rakendusmeetmete kehtestamise kaudu eelkõige seoses maksukohustuslaste, kaupade tarnimise ja teenuste osutamise ning maksustatavate tehingute kohaga.

eesti keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:ET:PDF

inglise keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:EN:PDF

prantsuse keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:FR:PDF

saksa keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:DE:PDF

Nõukogu kuues direktiiv 77/388/EMÜ, 17. mai 1977, kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas

See direktiiv reguleeris liikmesriikide käibemaksusüsteeme kuni 2007. aastani. Samuti viidatakse sellele direktiivile kogu senises kohtupraktikas.

Direktiivi terviktekstid 01.01.2006 seisuga

eesti keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/et/consleg/1977/L/01977L0388-20060101-et.pdf


inglise keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1977/L/01977L0388-20060101-en.pdf


prantsuse keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/1977/L/01977L0388-20060101-fr.pdf

saksa keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/1977/L/01977L0388-20060101-de.pdf


|   
| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo