Maksumaksja portaal - Maksuinfo - EUROOPA LIIDU ÕIGUS - Euroopa Liidu direktiivid tulumaksu valdkonnas
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              
NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/96/EL, 30. november 2011, eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta

Direktiivi eesmärk on vältida topeltmaksustamist, kui ühes liikmesriigis asuv äriühing maksab dividende teises liikmesriigis asuvale äriühingule.


Tegemist on uue direktiiviga, mis asendab direktiivi 90/435/EMÜ koos selle muudatustega, koondades need ühte uude tervikteksti. Uue direktiivi pidid liikmesriigid üle võtma 18.01.2012. a (vt art 8). Direktiivi lisas III on vana ja uue direktiivi sätete vastavustabel.


eesti keeles: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011L0096-20150217&qid=1580128270016&from=EN


inglise keeles: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011L0096-20150217&qid=1580128270016&from=EN


prantsuse keeles: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011L0096-20150217&qid=1580128270016&from=EN


saksa keeles: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011L0096-20150217&qid=1580128270016&from=EN


Nõukogu direktiiv 90/435/EMÜ, 23. juulist 1990, eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta

Direktiivi eesmärk on vältida topeltmaksustamist, kui ühes liikmesriigis asuv äriühing maksab dividende teises liikmesriigis asuvale äriühingule.

See direktiiv reguleeris direktiiviga 2011/96/EL sama valdkonda kuni 2012. aasta alguseni. Samuti viidatakse sellele direktiivile kogu senises kohtupraktikas.

Direktiivi tekstid

eesti keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31990L0435&from=EN

inglise keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31990L0435&from=EN

prantsuse keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31990L0435&from=EN

saksa keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31990L0435&from=EN

Nõukogu direktiiv 2003/49/EÜ, 3. juuni 2003, eri liikmesriikide sidusühingute vaheliste intressimaksete ja litsentsitasude suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta

Direktiivi eesmärk on vältida topeltmaksustamist, kui ühes liikmesriigis asuv äriühing maksab teises liikmesriigis asuvale seotud äriühingule intresse või litsentsitasusid.

Direktiivi tekstid

eesti keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0049-20130701&qid=1398154023367&from=EN

inglise keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0049-20130701&qid=1398154023367&from=EN

prantsuse keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0049-20130701&qid=1398154023367&from=EN


saksa keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0049-20130701&qid=1398154023367&from=EN

Nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ, 3. juuni 2003, hoiuste intresside maksustamise kohta

Direktiivi eesmärk on korraldada infovahetust liikmesriikide vahel, tagamaks et füüsiline isik deklareeriks oma koduriigis ka välismaa pankadest saadud hoiuseintressid.


Direktiivi tekstid

eesti keeles: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0048-20151208&qid=1580127725875&from=EN

inglise keeles: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0048-20151208&qid=1580127725875&from=EN

prantsuse keeles: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0048-20151208&qid=1580127725875&from=EN

saksa keeles: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0048-20151208&qid=1580127725875&from=EN

|   
| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo