Maksumaksja portaal - Maksuinfo - SEADUSEELNÕUD - Maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE)
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              

Riigikogu menetluses on maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE). Eelnõu on koostatud erinevate kaitsealade maamaksuga maksustamise küsimuste täpsustamiseks.

Muudatused puudutavad maamaksuseaduse § 4, mis sätestab maamaksuvabastused. Hetkel kehtiva sätte kohaselt ei maksta maamaksu maalt, millel seadusega või seaduses sätestatud korras on majandustegevus keelatud. Majandustegevuseks ei loeta kaitstava objekti säilitamiseks vajalikku, kaitse-eeskirjaga sätestatud kohustuslikku tegevust.

Seaduseelnõu seletuskirja kohaselt on MaaMS § 4 lg 1 p 1 „praktikas rakendatud kaitsealade ja püsielupaikade sihtkaitsevööndite suhtes osaliselt (mõnedel juhtudel on sihtkaitsevöönd maamaksust vabastatud ja mõnedel juhtudel mitte), seega on vaja seda võrdse kohtlemise tagamiseks täpsustada.

Edaspidi plaanitakse maksuvabastus sätestada sõnaselgelt maale, millel seadusega või seaduses sätestatud korras on majandustegevus keelatud ning kaitsealade ja püsielupaikade loodusreservaadi ja sihtkaitsevööndi maale.

Lisaks eelnevale soovitakse muuta MaaMS § 4 lg 2, mis sätestab Vabariigi Valitsusele õiguse otsustada maale, millel on seadusega või seaduses sätestatud korras majandustegevus kitsendatud, soodusmaksumäära kehtestamise (vastavalt 25, 50 või 75% maksumäärast).

Diferentseeritud maksusoodustus kaotatakse ning edaspidi makstakse alati maamaksu 50% maksumäärast piiranguvööndi maalt, hoiualade maalt, püsielupaiga piiranguvööndi maalt ja looduse üksikobjekti piiranguvööndi maalt.

Seaduseelnõu seletuskirjas märgitakse, et muudatuse eesmärk on vältida olukorda, kus samaväärsete looduskaitsealade suhtes kehtivad erinevad soodusmäärad. Eelnõus märgitakse, et „Muudatuse tulemusena ei suurene ühegi looduskaitseala maksukoormus – see jääb kas endiseks või väheneb. Maksukoormus väheneb nii nendel looduskaitsealadel, millelt seni on maamaksu tasutud 75% maamaksumäärast (eelnõu jõustumise järel 50% maamaksumäärast), kui ka nendel looduskaitsealadel, millelt seni tasuti maamaksu 25% maamaksumäärast (eelnõu jõustumise järel maamaksuvabastus). Samaks jääb maksukoormus nendel looduskaitsealadel, millelt juba praegu tasuti 50% maamaksumäärast.“ Lisaks märgitakse eelnõu seletuskirjas, et „Maamaksu laekumise vähenemist kohaliku omavalitsuse üksustele ei kompenseerita, sest tulenevalt maamaksuseadusest on kohaliku omavalitsuse üksustel võimalik suurendada maamaksu määra ja sellega tagada maksutulude laekumine eelnõu jõustumisele eelnenud mahus.

Seaduseelnõu plaanitakse jõustada 1. jaanuaril 2009.

Vt seaduseelnõud (161 SE) siit.

Vt seaduseelnõu (161 SE) seletuskirja siit.

|   
| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo