Maksumaksja portaal - Maksuinfo - MAKSUSEADUSED - Topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingud
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              
Riik

Rakendatakse alates

Avaldatud

Albaania 01.01.2011 RT II, 15.11.2010, 4

Ameerika Ühendriigid

01.01.2000

RT II 1998, 40/41, 94

Araabia Ühendemiraadid01.01.2011 (tagasiulatuvalt)RT II, 06.03.2012, 4

Armeenia

01.01.2004

RT II 2003, 2, 6

Aserbaidžaan 01.01.2009 RT II 2008, 26, 73

Austria

01.01.2003

RT II 2002, 29, 134

Bahrein01.01.2014RT II, 20.12.2013, 4

Belgia

01.01.2004

RT II 2000, 25, 153

Bulgaaria 01.01.2009 RT II 2008, 33, 100

Gruusia

(protokoll)

01.01.2008

01.01.2012

RT II 2007, 23,66

RT II, 01.03.2011, 4

Hiina

(protokoll)

01.01.2000

01.01.2016

RT II 1998, 52, 119

RT II, 05.11.2015, 4

Hispaania

01.01.2005

RT II 2004, 41, 150

Holland

(lisaprotokoll)

(lisaprotokoll)

01.01.1995*

01.01.2005*

01.01.2010
RT II 1997, 37, 125

RT II 2006, 6, 10

RT II 2009, 11, 27

Horvaatia

01.01.2005

RT II 2004, 19, 82

Iirimaa

01.01.1999

RT II 1998, 33/34, 62

Iisrael 01.01.2010 RT II 2009, 30, 87
IndiaEesti 01.01.2013
India 01.04.2013
RT II, 24.05.2012, 2

Island

01.01.1996

RT II 1994, 30/31, 131

Itaalia

01.01.2001

RT II 1998, 18/19, 32

Kanada

01.01.1996

RT II 1995, 44, 199

Kasahstan

01.01.2001

RT II 2000, 16, 96

Kreeka 01.01.2009 RT II, 2006, 26, 69
Küpros01.01.2014RT II, 04.10.2013, 2

Leedu (kehtetu)

01.01.1994-31.12.2005

RT II 1993, 36, 112

Leedu

01.01.2006 (tagasiulatuvalt)

RT II 2005, 24, 83

Läti (kehtetu)

01.01.1994-31.12.2001

RT II 1993, 32/33, 107

Läti

01.01.2002 (tagasiulatuvalt)

RT II 2002, 33, 157

Luksemburg

01.01.2008

RT II 2007, 1, 2

Lõuna-Korea 01.01.2011 RT II 2009, 31, 92
Makedoonia 01.01.2010 RT II 2009, 15, 39

Malta

01.01.2004

RT II 2003, 2, 7

Mani saar 01.01.2010 RT II 2009, 30, 86
Mehhiko01.01.2014RT II, 23.10.2013, 2

Moldova

01.01.1999

RT II 1998, 33/34, 63

Norra

01.01.1994

RT II 1993, 32/33, 108

Poola

01.01.1995

RT II 1994, 32/33, 140

Portugal

01.01.2005

RT II 2004, 20, 83

Prantsusmaa *

01.01.1996 (tagasiulatuvalt)

RT II 1998, 16/17, 28

Rootsi

01.01.1994

RT II 1993, 35, 110

Rumeenia

01.01.2006

RT II 2005, 26, 89

Saksamaa

01.01.1994 (tagasiulatuvalt)

RT II 1997, 20, 94

Serbia 01.01.2011 RT II 2009, 31, 93
Singapur

Lisaprotokoll
01.01.2008

30.03.2012
RT II 2007, 19, 55

RT II, 16.12.2011, 4

Slovakkia

01.01.2007

RT II 2005, 26, 88

Sloveenia

01.01.2007

RT II 2006, 13, 36

Soome

01.01.1994

RT II 1993, 37, 113

Suurbritannia *

01.01.1995

RT II 1994, 32/33, 139

Šveits *

(protokoll)

01.01.2005

01.01.2016

RT II 2004, 18, 79

RT II, 27.02.2015, 5

Taani

01.01.1994

RT II 1993, 34, 109

Tai01.01.2014RT II, 20.12.2013, 6

Tšehhi Vabariik

01.01.1996

RT II 1995, 1, 1

Türgi

01.01.2006

RT II 2005, 4, 12

Türkmenistan01.01.2014RT II, 20.02.2013, 2

Ukraina

01.01.1997

RT II 1996, 42, 172

Ungari

01.01.2005

RT II 2004, 19, 81

Usbekistan01.01.2014RT II, 20.12.2013, 2

Valgevene

01.01.1999

RT II 1998, 16/17, 30

Märkused:

* Eesti ja Hollandi vahelise protokolli jõustumisega muutuvad ka neli varemkehtinud maksulepingut - Suurbritannia ja Põhja Iirimaa Ühendatud Kuningriigiga, Prantsusmaaga, Hispaania Kuningriigiga ning Šveitsiga sõlmitud lepingud. Lepingutesse lisandub sarnaselt Hollandi lepingu protokolliga täiendav maksuvabastus intressidele, mille kohaselt ühe riigi ettevõtja poolt teise riigi krediidiasutusele selle krediidiasutuse antud laenult makstav intress maksustatakse krediidiasutuse asukohariigis. Muudatus hakkab Hispaania ja Šveitsi lepingutes kehtima tagasiulatuvalt alates 01.01.2005. Lepingutes Suurbritannia ja Põhja Iirimaa Ühendatud Kuningriigiga ning Prantsusmaaga hakkab muudatus kehtima alates 21.05.2006.Muudatused neljas kehtivas maksulepingus tulenevad nimetatud maksulepingute protokollides kokku lepitud reservatsioonidest. Muudatused tulevad nimetatud maksulepingute artikli 11 lõikesse 3 lisa punktina (punktiks on c, d või e olenevalt konkreetses lepingus olevatest punktidest). Märkuse allikas: rahandusministeeriumi kodulehekülg: http://www.fin.ee/index.php?id=81502
.

Tulumaksuseaduse § 29 lg 7 kohaselt üldjuhul mitteresidendile makstavat intressitulu Eestis tulumaksuga ei maksustata. Tulumaksuga maksustatakse üksnes mitteresidendi poolt Eesti riigilt, kohalikult omavalitsusüksuselt, residendilt ning mitteresidendilt Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud intress, kui see oluliselt ületab turutingimustel sarnaselt võlakohustuselt makstava intressi summat võlakohustuse tekkimise ja intressi maksmise ajal. Nimetatud juhul maksustatakse saadud intressi ja sarnaselt võlakohustuselt turutingimustel makstava intressi vahe.

Intressitulu maksustatakse üldjuhul tulu saaja residentsusriigis. Eesti füüsilisest isikust residendi tuluna maksustatakse laenult, väärtpaberilt, liisingult või muult võlakohustuselt saadud intress, sealhulgas võlakohustuselt arvutatud summad, mille võrra esialgset võlakohustust suurendatakse.

Tulumaksuga ei maksustata Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendist krediidiasutuse või mitteresidendist krediidiasutuse lepinguriigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu või arvel füüsilisele isikule makstud intressi (TuMS § 17).

Residentsustõend

Kui välislepingus on mitteresidendile tehtavalt väljamakselt tulumaksu kinnipidamisel ette nähtud seaduses sätestatust väiksemad maksumäärad, kohaldatakse neid juhul, kui tulumaksu kinnipidaja esitab Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele koos maksudeklaratsiooniga tulu saajat ja tema residentsust tõendava dokumendi. Nimetatud dokumenti ei pea esitama, kui andmed tulu saaja ja tema residentsuse kohta on kantud maksukorralduse seaduses sätestatud maksukohustuslaste registrisse.

Vt rahandusministri määrust „Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks

|   
| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo